Јавна набавка је прибављање добара и услуга или уступање извођења радова од стране државног органа, организације, установе или других правних лица који се сматрају наручиоцима, на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама.

  • Јавне набавке за 2020. годину можете погледати на следећој страни.
  •  План јавних набавки за 2020. годину можете погледати на следећем линку


Архива

  • Јавне набавке које је спроводило Министарство пољопривреде и заштите животне средине можете наћи на веб сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на следећем линку.
  • Архиву јавних набавки које је спроводило министарство надлежно за заштиту животне средине можете погледати на страници Архива