Током 2018. године Министарство заштите животне средине је спровело пројектне активности које су се односиле на испитивање квалитета и стања земљишта у Републици Србији.

Завршни извештај пројекта „Испитивање степена деградације земљишта услед изливања јаловишта Столице” се налази на линку:

Завршни извештај пројекта „Утврђивање природног фона појединих штетних и опасних материја у земљишту” се налази на линку:

Завршни извештај пројекта „Услуга утврђивања осетљивости земљишта на процес ацидификације (Косјерић, Пожега, Ужице)” се налази на линку.