Ministarstvo zaštite životne sredine  u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Švedskom agencijom za hemikalije (KEMI), u okviru bilateralnog projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji“, koji se finansiran od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA), organizovalo je seminar na temu „Predstavljanje elektronske platforme za Integralni registar hemikalija (eIRH)“.

Od 1. januara 2019. godine će u punom radu biti  Elektronska platforma za Integralni Registar hemikalija (eIRH) koja će znatno pojednostaviti i pojeftiniti administrativne procedure privrednim subjektima koji vrše upis hemikalija u skladu sa zakonskom obavezom će biti u punom radu

Pomoćnik ministra zaštite životne sredine Aleksandar Vesić rekao je da je hemijski sektor veoma osetljiv i upis hemikalija u registar i promet na tržištu Republike Srbije je pod strogom kontrolom, da se ne bi dogodilo da je na tržištu proizvod koji može da ugrozi zdravlje stanovništva.

„Dosadašnji posao registracije uz obimnu dokumentaciju, koju je oko 3.300 privrednih subjekata svake godine dostavljalo resornom ministarstvu na obradu i odobrenje za promet na tržištu Srbije, sada je, u skladu sa zakonskom obavezom za hemikalije, pojednostavljen i ubrzan. Novim e-portalom, privredni subjekti mogu sami direktno da popunjavaju podatke u registar hemikalija, dosijee elektronskim putem, a sam sistem će porediti  hemikalije sa podacima EU i direktno ukazivati na eventualnost da neka hemikalija sadrži opasna svojstva”,  istakao je Vesić. Posebne nadležne službe, kao što je inspekcija ili stručna udruženja, imaće lak i brz pristup informacijama o supstancama i dokumentaciji o dozvolama,

Seminaru koji je održan 13. decembra u  prostorijama PKS prisustvovali su  sekretar ministarstva Branislav Atanasković, prvi sekretar Švedske ambasade Ida Reuterswärd, vođa projekta Anna Nordberg iz Švedske agencije za hemikalije, predstavnici kompanije „Belit“ d.o.o, koja vrši implementaciju ove projektne aktivnosti, uz koordinaciju zaposlenih iz Odseka za integralni registar hemikalija, predstavnici industrije, savetnici za hemikalije, predstavnici Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini i Grupe za IT tehnologije, kao i drugih zainteresovanih strana. Visoka zainteresovanost privrede i prisustvo  oko 250 učesnika, kao i konstruktivna diskusija koja je usledila nakon održanih prezentacija, pokazuju da je tema seminara od izuzetnog značaja za oblast upravljanja hemikalijama u Republici Srbiji.