Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Švedskom agencijom za hemikalije (KemI), u okviru bilateralnog projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji“ koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), organizuje seminar na temu „Elektronska platforma za biocidne proizvode – eIRH portal za Registar biocidnih proizvoda“.

Cilj seminara je da se učesnicima predstavi elektronska platforma za podnošenje zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu. Korišćenje ove platforme omogućiće nosiocima obaveze da propisane podatke o biocidnom proizvodu (osnovne informacije) dostave elektronskim putem, čime se olakšava primena Zakona o biocidnim proizvodima, ostvaruju značajne uštede u vremenu i smanjuju troškovi i unapređuje komunikacija sa nadležnim organom.

Seminar je namenjen privrednim subjektima koji stavljaju biocidne proizvode u promet, pre svega odgovornim licima i zaposlenima, kao i savetnicima za hemikalije koji su uključeni u poslove  upravljanja biocidnim proizvodima.

Seminar će se održati 24. aprila 2019. godine u Privrednoj komori Srbije (sala 1), Resavska 13 – 15, Beograd, sa početkom u 10 časova.