Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan učestvovao je danas  u akciji pošumljavanja špica Ade Huje pod nazivom „Neka šuma bude s tobom“ koju je organizovalo Udruženje građana „ Supernatural“. Akcijom sadnje 30 drvorednih sadnica i 300 žirova, u kojoj je i ministar Trivan posadio nekoliko mladica platana, vrba i jasena, simbolično je obeležen osmogodišnji rad na pretvaranju „divlje“ deponije na Adi Huji u šumsko stanište, jedino na desnoj obali Dunava u Beogradu. Uz podršku velikog broja prijatelja i ljubitelja prirode, institucija i kompanija udruženje „Supernatural“ je deponiju šuta od 12 hektara pretvorilo u šumu sa preko 1000 drveća, 37 vrsta biljaka, 91 vrstom ptica, i mnoštvom živog sveta.

„Ova akcija je pokazni primer kako može entuzijazam mladih, uz veliki trud  da  jedan deo grada koji je bio zapušten, devastiran, koji je bio smetište šuta i otpada, pretvori u  šumsku oazu, i da ovaj projekat „Od deponije do parka“ bude proglašen jednim od najboljih evropskih projekata. To je dobar i značajan početak kako za Beograd, tako i za Srbiju jer Ada Huja pripada  ekološki važnom području ušća Save u Dunav“, rekao je Trivan. Naveo je da je pošumljenost Srbije oko 30 posto i ukazao da je važno taj procenat povećati ali isto tako i saditi drveće u gradskim sredinama.

„Šuma je glavni katalizator biodiverziteta koji je neophodan uslov čovekovog opstanka.  “ rekao je ministar i podvukao da je pošumljavanje kao najefikasniji, najjeftiniji i najjednostavniji način da se klimatske promene drže u prihvatljivim granicama, a zdrava životna sredina sačuva za buduće naraštaje, prepoznato kako u našoj zemlji tako i u evropskim i svetskim okvirima. „Svi zagađujemo životnu sredinu i svako na svoj način, i vladin i nevladin sektor, lokalne samouprave, privreda,  građani, treba da pokažu odgovornost  za stanje životne sredine, posebno kvaliteta vazduha“, ukazao je Trivan

Srđan Stanković, osnivač UG „Supernatural“ zahvalio je ministru, predstavnicima kompanija i svim ljubiteljima prirode koji podržavaju ovu ekološku akciju i  dodao: „Naša misija je da ovaj predeo izuzetnih odlika uz podršku Grada zaštitimo kao šumsko stanište i trajno zeleno dobro Beograda. Zahvaljujem se svima koji su doprineli da danas budemo ovde i koji su nas osnažili da istrajemo u našoj misiji“.