Државни секретар Министарства заштите животне средине Иван Карић учествовао је 8. маја 2019. године у раду Међународне конференције на тему “Очување и заштита система за водоснабдевање” која је одржана у оквиру  дводневне међународне стручне манифестације “ДАНИ ВОДЕ – НИШ 2019”, у Нишу. Он је том приликом истакао да Србију чека велики посао када је у питању пречишћавање отпадних комуналних и индустријских вода, заштитa вода и њено одрживо коришћењe као природног ресурса.

Карић је истакао да је област вода међу приоритетима Србије у процесу успостављања европских стандарда, због чега се интензивно ради на усклађивању домаће легислативе са легислативом Европске уније. „Посао који је пред нама захтева озбиљан рад и улагање великих финансијских средстава, посебно на нивоу локалних самоуправа“, нагласио је. Како је процењено након израде Специфичних планова за имплементацију који су урађени током 2018-2019.  године, за  цео сектор вода неопходно је уложити око 6 милијарди евра, а само за имплементацију Директиве о пречишћавању комуналних отпадних вода потребно је око 3,9 милијарди евра инвестирања у нову инфраструктуру.

Државни секретар је указао да је један од првих приоритета Министарства заштите животне средине за наредни период успостављање система пречишћавања вода, јер је то један од кључних фактора унапређења заштите животне средине у целини.

Поред државног секретара Карића, у раду ове стручне конференције учествовали су  представници домаћих и иностраних релевантних институција и организација, а ангажовањем стручних удружења и националних асоцијација за воде ( Бугарска, Република Српска, Северна Македонија, Црна Гора и др.) заступљено је близу 10 држава из региона Југоисточне Европе.

Манифестацију „ДАНИ ВОДЕ- НИШ 2019“ организовала је  трећу годину за редом Асоцијација за заштиту и очување вода Јужне Србије, у сарадњи са компанијом Медивест КТ доо.