Ваздух којег удишемо је универзални животни елемент без којег је немогућ опстанак живог света на Планети. Истовремено, као последица цивилизацијског развоја, квалитет ваздуха озбиљно је нарушен и данас представља прворазредно питање у заштити животне средине, рекао је данас министар заштите животне средине Горан Триван на конференцији „Животна средина ка Европи“ – ЕнЕ19 која је посвећена загађењу ваздуха поводом Светског дана заштите животне средине.

Министар Горан Триван указао је да у активностима на побољшању ваздуха морамо деловати локално, а истовремено, размишљати глобално, мењајући фокус деловања ка главним факторима који непосредно утичу на загађење ваздуха, као што су термоенергетски капацитети који се користе за грејање, индивидуална ложишта и саобраћај. Привреда је кључни фактор промена у друштву, и ако желимо да мењамо услове у којима живимо на боље, морамо мењати технологије, и примењивати оне које доприносе смањењу загађења животне средине, истакао је министар.

Упозоравајући подаци Светске здравствене организације нас подстичу да у Србији, чија је енергетска безбедност у директној корелацији са коришћењем угља, изнађемо решења и постигнемо друштвени консензус како би остварили заједничке циљеве на побољшању квалитета ваздуха, указао је Триван. Он је истакао да Министарство заштите животне средине оперативно приступа побољшању животне средине, пружајући подстицај локалним самоуправама да се баве овим питањима и предузимају мере на побољшању квалитета ваздуха у својим локалним заједницама. „Министарство се мора окренути практичним конкретним мерама, и то значи да се од сада у буџетима, не само Министарства, већ и локалних самоуправа, морају сваке године издвојити средства да се бар неколико индивидуалних ложишта сваке године у сваком граду угасе и прелазе на чистије изворе енергије“, истакао је министар. „Локалне самоуправе од следеће године морају планирати у оквиру својих буџета средства за гашење индивидуалних котларница и спровођење мера за побољшање саобраћаја“ поручио је Триван.

Министар Горан Триван најавио је да ће и у својству копредседавајућег Петог заседања Скупштине Уједињених нација за животну средину – УНЕА 5, искористити овај међународни формат за покретање сарадње и реализацију заједничких акција земаља у региону на побољшању квалитета ваздуха. У борби за бољи квалитет ваздуха, акције пошумљавања су најбољи начин за промене животне средине на боље, истакао је.

Поред министра Тривана, на Конференцији обратили су се Станојла Мандић, заменик Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије, Александар Перић, саветник председника Привредне коморе Србије и Александра Младеновић, председник Амбасадора одрживог развоја и животне средине.

Учесници Конференције су својим излагањима и дискусијом указали на различите аспекте проблема загађења ваздуха, и указали на могућа решења. Конференција је указала на податке Светске здравствене организације да је у свету преко 90 посто популације изложено загађеном ваздуху, а сваке године у свету од загађеног ваздуха  превремено умре око 7 милиона људи.  Квалитет ваздуха је највећи  еколошки ризик за здравље у Европи, где он проузрокује више од 1000 случајева превремених смрти дневно, што је више од десет пута од броја страдалих у саобраћајним  несрећама. Према подацима Светске здравствене организације за 2016 годину, број превремено умрлих за Републику Србију износи 6592 случајева.

Конференција „Животна средина ка Европи” – ЕнЕ19, петнаеста по реду, коју су организовали „Амбасадори одрживог развоја и животне средине“ и Привредна комора Србије, одржана је поводом Светског дана заштите животне средине, али истовремено представља званичан УН догађај, којим се у Републици Србији обележава Европска недеља одрживог развоја (European Sustainable Development Week, ESDW).