Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, br. 124/2012, 14/15 i 68/15), ministar je doneo Odluku o dodeli Ugovora br. 404-02-37/6/2018-02 od 05.06.2018. godine. Ugovor o javnoj nabavci Usluga sistematskog ispitivanja nejonizujućeg zračenja u životnoj sredini u 2018. godini, broj 1.2.12/18 dodeljen je sledećim ponuđačima:

 • Za Partiju 1 – Niskofrekventno područje ugovor se dodeljuje Institutu Vatrogas d.o.o Bulevar Vojvode Stepe 66, 21000 Novi Sad;
 • Za Partiju 2 – Visokofrekventno područje ugovor se dodeljuje Elektrotehničkom Institututu “Nikola Tesla”a.dul. Koste Glavinića 8a, 11000 Beograd.

Informacija je dostupna na sajtu Uprave za javne nabavke: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1897524

Prema Programu sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2017. do 2018. godine, vršiće se merenja koja potiču od izvora nejonizujućih zračenja u zonama povećane osetljivosti, i to u:

 • niskofrekventnom području:

  1) transformatorskih stanica i

  2) nadzemnih elektroenergetskih vodova za prenos ili distribuciju električne energije;

 • visokofrekventnom području:

  1) radio baznih stanica mobilne i fiksne bežične telefonije i

  2) telekomunikacionih predajnika radiorelejnih sistema.

  Naselja u kojima će se vršiti sistematsko ispitivanje:

 • Za transformatorske stanice: Beograd, Aranđelovac, Obrenovac, Lazarevac, Šabac, Kragujevac, Smederevo, Požarevac, Loznica, Valjevo, Užice, Kraljevo, Čačak, Požega, Priboj, Novi Pazar, Jagodina, Zaječar, Bor, Kruševac, Niš, Leskovac, Pirot, Vranje, Bujanovac i Preševo;
 • Za nadzemne elektroenergetske vodove za prenos ili distribuciju električne energije: Beograd, Aranđelovac, Obrenovac, Lazarevac, Šabac, Kragujevac, Smederevo, Požarevac, Loznica, Valjevo, Užice, Sevojno, Bajina Bašta, Kraljevo, Čačak, Požega, Priboj, Novi Pazar, Jagodina, Zaječar, Bor, Kruševac, Niš, Leskovac, Pirot, Surdulica, Vranje, Bujanovac i Preševo;
 • Za radio bazne stanice mobilne telefonije: Beograd, Aranđelovac, Šabac, Kragujevac, Smederevo, Požarevac, Loznica, Valjevo, Užice, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Čačak, Požega, Priboj, Novi Pazar, Jagodina, Zaječar, Bor, Kruševac, Niš, Leskovac, Pirot, Vranje, Bujanovac i Preševo;
 • Za telekomunikacionih predajnika radiorelejnih sistema: Beograd, Aranđelovac, Šabac, Kragujevac, Smederevo, Požarevac, Loznica, Mali Zvornik, Valjevo, Užice, Kraljevo, Čačak, Požega, Priboj, Novi Pazar, Jagodina, Zaječar, Bor, Niš, Leskovac i Bujanovac.

Kontakt osobe, e-mail: kristina.peric[at]nullekologija.gov.rs  i nadja.markovicgolubovic[at]nullekologija.gov.rs