Овде можете погледати ажурну листу организација које испуњавају услове за мерење буке.

 • Југоинспект Београд а.д; Лабораторија за техничка испитивања и безбедност, Београд, Теодора Драјзера 11
  (решење број: 353-01-01204/2019-03 од 29.07.2019. год);
 • Завод за јавно здравље Кикинда, Краља Петра I 70
  (решење број: 353-01-01080/2019-03 од 26.07.2019. године);
 • Завод за јавно здравље Пирот, Кеј б.б. Пирот
  (решење број: 353-01-00174/2019-03 од 08.03.2019. године);
 • Институт Алфапревинг д.о.о, Београд, Интернационалних бригада 22/21
  (решење број: 353-01-02314/2018-03 од 28.01.2019. године);
 • Технички опитни центар, Београд, Војводе Степе 445
  (решење број: 353-01-01872/2018-03 од 13.11.2018. године);
 • Завод за јавно здравље Чачак, Веселина Миликића 7
  (решење број: 353-01-01874/2018-03 од 17.10.2018. године);
 • Заштита на раду и заштита животне средине „Београд”, д.о.о, Београд, Дескашева 7
  (решење број: 353-01-00631/2018-03 од 01.06.2018. године);
 • “MIPHEM“ д.о.о. Београд-Звездара, Београд, Матице Српске 57е
  (решење број: 353-01-00186/2018-02 од 23.03.2018. године);
 • Институт за заштиту на раду а.д., Нови Сад, Школска 3
  (решење број: 353-01-01380/2017-03 од 02.02.2018. године);
 • “МОНТ-Р“, Београд – Рушањ, Ослобођења 2б
  (решење број: 353-01-00993/2017-02 од 29.01.2018. године);
 • Институт Ватрогас д.о.о; Лабораторија, Нови Сад, Булевар Војводе Степе 66
  (решење број: 353-01-01132/2017-03 од 15.12.2017. године);
 • Завод за јавно здравље Пожаревац, Јована Шербановића 14
  (решење број: 353-01-00956/2017-02 од 27.11.2017. године);
 • Институт за јавно здравље, Крагујевац, Николе Пашића 1
  (решење број: 353-01-00229/2017-02 од 19.09.2017. године);
 • Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш, Чарнојевића 10а
  (решење број: 353-01-01419/2017-16 од 11.07.2017. године);
 • Инсталација-инжењеринг, Београд, Вајара Ж. Лукића 58а
  (решење број: 353-01-01437/2017-16 од 11.07.2017. године);
 • Институт за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој д.о.о. Нови Сад, Краљевића Марка 11
  (решење број: 353-01-01746/2016-16 од 20.06.2017. године);
 • Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, Београд, Немањина 6/IV
  (решење број: 353-01-00937/2017-16 од 07.06.2017. године);
 • Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, Футошка 121
  (решење број: 353-01-01387/2016-16 од 01.06.2017. године);
 • Завод за јавно здравље, Зрењанин, Др Емила Гаврила 15
  (решење број: 353-01-00568/2016-05 од 23.03.2017. године);
 • Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву – Универзитета у Крагујевцу, Краљево, Доситејева 19
  (решење број: 353-01-02441/2016-16 од 10.02017. год.);
 • Завод за јавно здравље Тимок, Зајечар, Сремска 13
  (решење број: 353-01-02121/2016-16 од 16.12.2016. године);
 • Завод за заштиту здравља, Суботица, Змај Јовина 30
  (решење број: 353-01-01980/2016-16 од 01.12.2016. године);
 • Завод за јавно здравље, Врање, Јована Јовановића-Лунге 1
  (решење број: 353-01-01864/2016-16 од 19.10.2016. године);
 • Завод за јавно здравље Крушевац, Војводе Путника 2
  (решење број: 353-01-01668/2015-16 од 20.09.2016. године);
 • Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о Нови Сад, Косте Рацина 19
  (решење број: 353-01-01386/2016-16 од 15.09.2016. године);
 • Анахем д.о.о., Београд, Моцартова 10
  (решење број 353-01-00201/2016-16 од 27.05.2016. године);
 • ЈКП Београдске електране – Центар за испитивање, квалитет и екологију, Београд. Савски насип 11
  (решење број: 353-01-00826/2016-16 од 26.05.2016. године);
 • Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о., Нови Сад, Војводе Шупљикца 48
  (решење број: 353-01-01008/2015-16 од 05.05.2016. године);
 • Институт ИМС а.д., Лабораторија за акустику и вибрације, Београд, Булевар војводе Мишића 43
  (решење број: 353-01-00222/2016-16 од 12.04.2016. године);
 • Завод за јавно здравље, Панчево, Пастерова 2
  (решење број: 353-01-00681/2016-16 од 11.04.2016. године);
 • Завод за јавно здравље, Сремска Митровица, Стари шор 47
  (решење број: 353-01-00387/2016-16 од 15.03.2016. године);
 • Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар деспота Стефана 54а
  (решење број: 353-01-01708/2015-16 од 24.02.2016. године);
 • МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ ДОО, Ниш, Трг краља Александра 2/5
  (решење број: 353-01-01262/2015-16 од 28.12.2015. године);
 • Институт за безбедност и хуманизацију рада, Нови Сад, Булевар ослобођења 30
  (решење број: 353-01-01007/2015-16 од 24.11.2015. године);
 • Завод за јавно здравље Шабац, Јована Цвијића 1
  (решење број: 353-01-01666/2015-16 од 19.10.2015. године);
 • Рударски институт, д.о.о., Земун, Батајнички пут 2
  (решење број: 353-01-01896/2015-16 од 08.10.2015. године).

 

 

 

 

Ажурирано: 08. август 2019.