Преглед организација које испуњавају услове за мерења БУКЕ у животној средини

Преглед организација које испуњавају услове за мерења БУКЕ у животној средини

•    Институт за превентиву, д.о.о. Нови Сад, Краљевића Марка 11
(решење број: 353-01-01234/2021-03 од 07.06.2021. године);
•    Саобраћајни институт ЦИП д.о.о Београд, Немањина 6
(решење број: 353-01-02021/2021-03 од 04.06.2021. године);
•    Завод за јавно здравље, Зрењанин, Др Емила Гаврила 15
(решење број: 353-01-01849/2019-03 од 24.03.2021. године);
•    Завод за заштиту здравља, Суботица, Змај Јовина 30
(решење број: 353-01-02485/2020-03 од 13.01.2021. године);
•    Завод за јавно здравље Тимок, Зајечар, Сремска 13
(решење број: 353-01-02375/2020-03 од 17.12.2020. године);
•    Завод за јавно здравље, Врање, Јована Јовановића-Лунге 1
(решење број: 353-01-01874/2020-03 од 15.10.2020. године);
•    Завод за јавно здравље Крушевац, Војводе Путника 2
(решење број: 353-01-01499/2020-03  од 15.09.2020. године);
•    Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о Нови Сад, Косте Рацина 19
(решење број: 353-01-01660/2020-03 од 08.09.2020. године);
•    Анахем д.о.о., Београд, Моцартова 10
(решење број 353-01-00989/2020-03 од 27.05.2020. године);
•    ЈКП Београдске електране – Центар за испитивање, квалитет и екологију, Београд. Савски насип 11
(решење број: 353-01-00959/2020-03 од 27.05.2020. године
•    Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о., Нови Сад, Војводе Шупљикца 48
(решење број: 353-01-00875/2020-03 од 06.05.2020. године);
•    Институт ИМС а.д., Лабораторија за акустику и вибрације, Београд, Булевар војводе Мишића 43
(решење број: 353-01-00484/2020-03 од 13.04.2020. године);
•    Завод за јавно здравље, Сремска Митровица, Стари шор 47
(решење број: 353-01-00472/2020-03 од 16.03.2020. године);
•    Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар деспота Стефана 54а
(решење број: 353-01-00203/2020-03 од 25.02.2020. године);
•    Институт за безбедност и хуманизацију рада, Нови Сад, Булевар ослобођења 30
(решење број: 353-01-02439/2019-03 од 26.12.2019. године);
•    МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ ДОО, Ниш, Трг краља Александра 2/5
(решење број: 353-01-01129/2019-03 од 06.12.2019. године);
•    “МОНТ-Р“, Београд – Рушањ, Ослобођења 2б
(решење број: 353-01-02361/2019-03 од 06.12.2019. године);
•    Завод за јавно здравље, Панчево, Пастерова 2
(решење број: 353-01-02226/2019-03 од 18.11.2019. године);
•    Завод за јавно здравље Шабац, Јована Цвијића 1
(решење број: 353-01-01724/2019-03 од 21.10.2019. године);
•    Рударски институт, д.о.о., Земун, Батајнички пут 2
(решење број: 353-01-01038/2019-03 од 09.10.2019. године).
•    Завод за јавно здравље Пожаревац, Јована Шербановића 14
(решење број: 353-01-01360/2019-03 од 26.09.2019. године);
•    Југоинспект Београд а.д; Лабораторија за техничка испитивања и безбедност, Београд, Теодора Драјзера 11
(решење број: 353-01-01204/2019-03 од 29.07.2019. год);
•    Завод за јавно здравље Кикинда, Краља Петра I 70
(решење број: 353-01-01080/2019-03 од 26.07.2019. године);
•    Завод за јавно здравље Пирот, Кеј б.б. Пирот
(решење број: 353-01-00174/2019-03 од 08.03.2019. године);
•    Институт Алфапревинг д.о.о, Београд, Интернационалних бригада 22/21
(решење број: 353-01-02314/2018-03 од 28.01.2019. године);
•    Технички опитни центар, Београд, Војводе Степе 445
(решење број: 353-01-01872/2018-03 од 13.11.2018. године);
•    Завод за јавно здравље Чачак, Веселина Миликића 7
(решење број: 353-01-01874/2018-03 од 17.10.2018. године);
•    Заштита на раду и заштита животне средине „Београд”, д.о.о, Београд, Дескашева 7
(решење број: 353-01-00631/2018-03 од 01.06.2018. године);
•    “MIPHEM“ д.о.о. Београд-Звездара, Београд, Матице Српске 57е
(решење број: 353-01-00186/2018-02 од 23.03.2018. године);
•    Институт за заштиту на раду а.д., Нови Сад, Школска 3
(решење број: 353-01-01380/2017-03 од 02.02.2018. године);
•    Институт Ватрогас д.о.о; Лабораторија, Нови Сад, Булевар Војводе Степе 66
(решење број: 353-01-01132/2017-03 од 15.12.2017. године);
•    Институт за јавно здравље, Крагујевац, Николе Пашића 1
(решење број: 353-01-00229/2017-02 од 19.09.2017. године);
•    Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш, Чарнојевића 10а
(решење број: 353-01-01419/2017-16 од 11.07.2017. године);
•    Инсталација-инжењеринг, Београд, Вајара Ж. Лукића 58а
(решење број: 353-01-01437/2017-16 од 11.07.2017. године);
•    Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, Футошка 121
(решење број: 353-01-01387/2016-16 од 01.06.2017. године);