Заштита биодиверзитета

  Дозволе за дозвољене радње са строго заштићеним дивљим врстама Дозволе за унос и износ строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе Дозволе за сакупљање строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе Процес решавања накнаде штете проузроковане од стране строго заштићених и заштићених дивљих врста Дозволе за сакупљање заштићених врста у комерцијалне сврхе Дозволе за сакупљање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива ради заснивања узгајалишта (плантаже, расадници и др. облици узгајалишта) Дозволе за извоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива Дозволе за увоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива CITES дозволе и потврде (прекогранични промет, држање и трговина заштићенмим врстама)