Dokumenti neophodni za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe na osnovu Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10) i Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS”, broj 99/09)

  1. Latinski naziv strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta
  2. Količina koja se uvozi/izvozi
  3. Zemlja iz koje se vrši uvoz/izvoz
  4. Naziv projekta koji se realizuje
  5. Ime rukovodioca projekta
Podnosilac zahteva:
Adresa i telefon; odgovorno lice
Latinski i narodni naziv vrste:
Količina, stanje vrste:
Naziv projekta
Ime rukovodioca projekta

Prijava se podnosi:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

zahtev se podnosi poštom ili lično na navedenu adresu