Uz zahtev za dobijanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada podnosi se dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada (“Sl. glasnik RS”, br. 60/2009, 101/2010, 48/2017, 80/2017, 98/2017 i 38/2018) i obuhvata prekogranično kretanje otpada i podatke  utvrđene u propisanim listama opasnog otpada i neopasnog otpada i neopasnog otpada sadržane u Zakonu o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju, Uredbi o listama otpada za prekogranično kretanje (“Službeni glasnik RS”, broj 60/09), Uredbi o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine – („Službeni glasnik RS”, br. 60/09). U skladu sa članom 72. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009. 88/2010. i 14/2016), uvoz, izvoz i tranzit otpada koji se obavlja u više pošiljki odobrava se za period do 12 meseci (ukoliko je taj period pokriven dokumentacijom).

Podnosilac zahteva može zatražiti dozvolu ili prijaviti prekogranično kretanje otpada (uvoz, izvoz i tranzit) u više pošiljki u slučaju kada se radi o otpadu istih fizičko-hemijskih osobina, koji se otprema na isto odredište preko istih graničnih prelaza.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za prekogranično kretanje otpada podnosi se opšta i posebna dokumentacija propisana Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada.

Opšta dokumentacija obuhvata sledeće:

1)     za uvoz, izvoz i tranzit opasnog otpada

  • Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada,
  • Dokument o prekograničnom kretanju otpada i
  • Izveštaj o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim propisom;

2)     za uvoz i izvoz neopasnog otpada

  • Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada (DPPKNO) i
  • Izveštaj o ispitivanju otpada, u skladu sa posebnim propisom.

Spisak ovlašćenih stručnih organizacija za ispitivanje otpada možete pogledati ovde.

Sistem notifikacije se primenjuje na prekogranično kretanje opasnog otpada tako da država izvoza dostavlja državi uvoza i svim državama tranzita Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada (Notifikacioni dokument), u skladu sa članom 6. Bazelske konvencije. Prekogranično kretanje otpada ne može započeti pre nego što sve države ne izdaju dozvole (uvoz, izvoz i tranzit otpada). Svaku pošiljku prati dozvola sa Dokumentom o kretanju otpada izdatim od strane države izvoza i Obaveštenjem o prekograničnom kretanju otpada.

Za prekogranično kretanje neopasnog otpada (uvoz, izvoz i tranzit) ne primenjuje se sistem obaveštavanja i saglasnosti (notifikacijska procedura).

Na uvoz i izvoz određenih vrsta neopasnog otpada ne primenjuje se sistem dovola (Uredba o listi neopasnog otpada za koje se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje (“Službeni glasnik RS”, broj 102/10)).

Za prekogranično kretanje neopasnog otpada koji ne prelazi količinu od 25kg i namenjen je za laboratorijske svrhe, ne izdaje se dozvola.

Na tranzit svih vrsta neopasnog otpada ne primenjuje se sistem dozvola.

Svaku pošiljku neopasnog otpada prati propisana dokumentacija – Uredba o listi neopasnog otpada za koje se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje (“Službeni glasnik RS”, broj 102/10).

Zahtevi za izdavanje dozvola za uvoz, izvoz i tranzit otpada, kao i zahtevi za izdavanje potvrde o prijavi prekograničnog kretanja neopasnog otpada nalaze se u sekciji Zahtevi, a obrasci:

  1. Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada (na srpskom i engleskom jeziku) i Dokument o prekograničnom kretanju otpada (na srpskom i engleskom jeziku) koji prate prekogranično kretanje opasnog otpada
  2. Obrazac – Dokument koji prati prekogranično kretanje neopasnog otpada (na srpskom i engleskom jeziku)

Napomena: Aministrativne takse za dozvole i potvrde prijave prekograničnog kretanja otpada koje izdaje odeljenje za upravljanje otpadom možete pogledati ovde.