Redni broj Naziv kontrolne liste Vodič za primenu kontrolne liste
01 Kontrolna lista: Studija o proceni uticaja Studija o proceni uticaja
02 Kontrolna lista: Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje sa kontinualnim merenjem Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje sa kontinualnim merenjem
03 Kontrolna lista: Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje bez kontinualnog merenja Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje bez kontinualnog merenja
04 Kontrolna lista: Zaštita vazduha kod tehnoloških postrojenja sa kontinualnim merenjem Zaštita vazduha kod tehnoloških postrojenja sa kontinualnim merenjem
05 Kontrolna lista: Zaštita vazduha kod stacionarnih izvora zagađivanja bez kontinualnog merenja Zaštita vazduha kod stacionarnih izvora zagađivanja bez kontinualnog merenja
06 Kontrolna lista: Zaštita vazduha kod benzinskih stanica Zaštita vazduha kod benzinskih stanica
07 Kontrolna lista: Postupanje proizvođača opasnog otpada Postupanje proizvođača opasnog otpada
08 Kontrolna lista: Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada
09 Kontrolna lista: Postupanje sa uređajima sa PCB uljima Postupanje sa uređajima sa PCB uljima
10 Kontrolna lista: Zaštita od buke u životnoj sredini Zaštita od buke u životnoj sredini
11 Kontrolna lista: Dostava podataka Dostava podataka
12 Kontrolna lista: Otpadne vode
13 Kontrolna lista: Zahtev za integrisanu dozvolu Zahtev za integrisanu dozvolu
14 Kontrolna lista: Uslovi iz integrisane dozvole Uslovi iz integrisane dozvole
Alat za procenu rizika postrojenja i aktivnosti koja ne podležu izdavanju integrisane dozvole Procena rizika postrojenja i aktivnosti koja ne podležu izdavanju integrisane dozvole
Alat za procenu rizika postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola Procena rizika postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola
Alat (Kalkulator) za proračun emisija  postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola