Oblast: Zaštita od jonizujućih zračenja

Redni broj KL u inspekciji Naziv Kontrolne liste Šifra KL
01 Konvencionalna rendgen dijagnostika KL-01-02/05
02 Invazivna rendgen dijagnostika KL-02-02/05
03 Kompjuterizovana tomografija – CT KL-03-02/05
04 Mamografija KL-04-02/05
05 Stomatologija KL-05-02/05
06 Radioterapija KL-06-02/05
07 Nuklearna medicina KL-07-02/05
08 Veterina KL-08-02/05
09 Industrija KL-09-02/05
10 Industrijska radiografija KL-10-02/05
11 Naučnoistraživački rad KL-11-02/05
12 Proizvodnja izvora jonizujućih zračenja KL-12-02/05
13 Instaliranje, popravka i održavanje izvora jonizujućih zračenja u medicini KL-13-02/05
14 Servisiranje jonizujućih detektora dima (JDD) KL-14-02/05
15 Rendgen aparati za kontrolu roba KL-15-02/05
16 Korišćenje jonizujućih detektora dima (JDD) KL-16-02/05
17 Promet izvora jonizujućih zračenja KL-17-02/05
18 Medicinsko istraživanje KL-18-02/05
19 Tehničko-tehnološki postupak KL-19-02/05
20 Sakupljanje i prerada metalnog otpada KL-20-02/05
21 Druge radijacione delatnosti KL-21-02/05
22 Vršenje monitoringa radioaktivnosti KL-22-02/05
23 Vršenje merenja sadržaja radionuklida KL-23-02/05
24 Vršenje merenja radi pravovremene najave akcidenta KL-24-02/05
25 Izrada Projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti KL-25-02/05
26 Merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima KL-26-02/05
27 Vršenje dopunskog obučavanja i osposobljavanja KL-27-02/05
28 Merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom KL-28-02/05
29 Dekontaminacija radne i životne sredine KL-29-02/05
30 Dekontaminacija lica – Humana dekontaminacija KL-30-02/05
31 Određivanje sadržaja radionuklida u robama KL-31-02/05