Doneta Odluka o utvrđivanju konačne rang liste studija i projekata za sufinansiranje iz sredstava zelenog fonda u okviru javnog konkursa za podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija i projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2018 godini.

Ministar zaštite životne sredine je, dana 22. oktobra 2018. godine, doneo Odluku o utvrđivanju konačne rang liste studija i projekata za sufinansiranje iz sredstava zelenog fonda u okviru javnog konkursa za podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija i projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2018 godini, na osnovu javnog konkursa koji je objavljen 30. avgusta 2018. godine.

Odluku ministra može preuzeti ovde.