Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo je 20. juna 2018. godine Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2018. godinu. Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu, za 2018. godinu.

Po raspisanom Javnom konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za 2018. godinu, a na osnovu sprovedene konkursne procedure i konačne Liste prijava za dodelu podsticajnih sredstava za 2018. godinu, koju je utvrdila Komisija za sprovođenje postupka za dodelu podsticajnih sredstava na osnovu Javnog konkursa za 2018. godinu, doneta je Odluka o dodeli podsticajnih sredstava po Javnom konkursu za 2018. godinu.

Odluku o dodeli podsticajnih sredstava po Javnom konkursu za 2018. godinu možete preuzeti ovde.