Ministarstvo zaštite životne sredine obeležava 16. septembra Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača pod sloganom: OZONSKI OMOTAČ – 32 godine obnavljanja, u cilju da se podsetimo na zajednički rad i uložene napore u zaštiti ozonskog omotača, koji traju već 32 godine. Ovaj veoma važan dan nas podseća da i ubuduće nastavimo sa sprovođenjem aktivnosti i mera kojima će se sprečiti dalje oštećenje ozonskog omotača i time osiguramo zdravlje ljudi i čitave planete.

Zahvaljujući Montrealskom protokolu, koji se pokazao kao najuspešniji sporazum iz oblasti zaštite životne sredine, zemlje potpisnice uspele su da izbace iz upotrebe 99 procenata supstanci koje oštećuju ozonski omotač, prevashodno onih koje su se koristile u rashladnim i klima-uređajima, i time omogućile obnovu ozonskog omotača, što je i naučno potvrđeno.

Najnovija naučna procena oštećenja ozonskog omotača, završena 2018. godine, pokazuje  da su se delovi ozonskog omotača obnovili u proseku 1-3% po deceniji od 2000. godine kao i da će se ozon na severnoj hemisferi potpuno obnoviti do 2030 godine. Oporavak južne hemisfere će uslediti 2050. godine, a polarnih regiona do 2060. godine. Sve dosadašnje aktivnosti i borba da se  zaštiti ozonski omotač dali su veliki doprinos i u borbi protiv klimatskih promena smanjenjem emisije gasova sa efektom staklene bašte. Upravo Kigali amandmanom na Montrealski protokol, koji je usvojen 2016. godine, a stupio na snagu 1. januara 2019. godine, u protokol su uvedeni fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte (HFC supstance), koji se koriste kao alternativa za supstance koje oštećuju ozonski omotač i koji, iako nemaju štetan efekat na ozonski omotač, imaju veliki potencijal globalnog zagrevanja i samim tim veliki uticaj na klimatske promene. Sprovođenjem Kigali amandmana može se izbeći do 0,4 °S globalnog porasta temperature do kraja ovog veka, dok kombinovanjem mera smanjenja proizvodnje i potrošnje HFC supstanci i unapređenjem energetske efikasnosti u industriji hlađenja, može se postići dodatno delovanje na ublažavanje klimatskih promena i kontinuirana zaštita ozonskog omotača.

Republika Srbija je ratifikovala Bečku konvenciju o zaštiti ozonskog omotača („Sl. list SFRJ“, broj 1/90) i uz nju Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač („Sl. list SFRJ“, broj 16/90 i „Sl. list SCG“, broj 24/04), sukcesijom 2001. godine, kao i četiri amandmana na protokol. Trenutno je na putu da ratifikuje Kigali amandman.

Preuzete međunarodne obaveze Republika Srbija ispunjava kroz rad Nacionalne ozonske kancelarije u okviru Odeljenja za zaštitu vazduha i ozonskog omotača, Sektora za upravljanje životnom sredinom Ministarstva zaštite životne sredine, uz podršku implementacionih agencija UNIDO-a (Organizacija UN za industrijski razvoj i UNEP-a (Program UN za životnu sredinu). Kroz brojne aktivnosti Montrealski protokol se uspešno sprovodi u Republici Srbiji, a jedna od njih je obuka i sertifikacija servisera.

Sertifikacija servisera je veoma važna, jer je to jedan od načina pravilnog postupanja sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, čime se sprečavaju štetne emisije koje utiču na oštećenje ozonskog omotača ili na globalno zagrevanje i klimatske promene.

Obuka se sprovodi u okviru HPMP projekta (Nacionalni plan smanjenja potrošnje hlorofluorougljovodonika – supstance koje oštećuju ozonski omotač) koji sprovodi Nacionalna ozonska kancelarija u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, a u skladu sa Uredbom o sertifikaciji lica koja obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte („Službeni glasnik RS“, broj 24/16) kroz obuku servisnih tehničara rashladnih i klima uređaja. U vezi sa tim, uz veliku pomoć UNIDO-a realizovane su aktivnosti koje obuhvataju odabir i opremanje trening centara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, sprovedene su dve obuke trenera, pripremljen je sav potreban materijal, kao i priručnik koji u potpunosti prati program obuke. Kroz projekat su obezbeđena sredstva za obuku 480 servisera i do sada je obuku uspešno završilo više od 400 servisera, a u narednom periodu će se organizivati polaganje ispita i izdavanje sertifikata.

Ove godine će se u Srbiji obeležiti Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača uz aktivno učešće predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine – Nacionalne ozonske kancelarije iz Odeljenja za zaštitu vazduha i ozonskog omotača, na skupu koji organizuje Društvo za KGH i na kojem se očekuje preko 100 zvanica. Takođe, još jedna od aktivnosti koju organizuje Nacionalna ozonska kancelarija u saradnji sa UNIDO-m jeste obuke trenera za dobijanje Sertifikata B.