Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja zaštite prirode i klimatskih promena

25. decembar 2019.

Predlog programa zaštite prirode za period od 2020. do 2022. godine

25. decembra 2019.|

Pravni osnov za donošenje Programa zaštite prirode Republike Srbije za period 2020-2022. godine sadržan je u članu 38. stav 1. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj. 30/2018). i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon).
23. decembar 2019.

Poziv za kupovinu zaštićenih vrsta stečenih protivzakonitom radnjom i zaplenjenih u postupku inspekcijskog nadzora

23. decembra 2019.|

Na osnovu člana 123. stav 4. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispr., 14/16 i 95/18 – dr. zakon), ministar donosi odluku o prodaji, načinu i uslovima prodaje zaštićenih vrsta crnih i belih tartufa stečenih protivzakonitom radnjom, koje su oduzete u vršenju inspekcijskog nadzora od fizičkih lica. Prodaju se zaštićene vrste i to:
20. decembar 2019.

Održan Okrugli sto Jadransko – jonske inicijative „Izrada zajedničkih planova upravljanja prekograničnim staništima i ekosistemima, sa posebnim osvrtom na velike karnivore”

20. decembra 2019.|

U okviru predsedavanja Republike Srbije Jadransko – jonskom inicijativom (AII) i Strategijom Evropske unije za Jadransko – jonski region (EUSAIR), Ministarstvo zaštite životne sredine uz pomoć Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Stalnog sekretarijata Jadransko – jonske inicijative u Ankoni i Treće tematske upravljačke grupe  – Kvalitet životne sredine (TSG3) Strategije Evropske unije za Jadransko – jonski region organizovalo je 17. decembra 2019. godine Okrugli sto Jadransko – jonske inicijative „Izrada zajedničkih planova upravljanja prekograničnim staništima i ekosistemima, sa posebnim osvrtom na velike karnivore”.
25. oktobar 2019.

Saradnja sa Ministarstvom odbrane Republike Italije – Arma dei Carabinieri u suzbijanju kriminala vezanog za ugrožene divlje vrste

25. oktobra 2019.|

U periodu od 22. do 24. oktobra 2019. godine u amfiteatru Uprave carina u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva odbrane Republike Italije – Arma dei Carabinieri (Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari – CUFA), organizovana je i održana trodnevna obuka namenjena jačanju kapaciteta nadležnih organa Republike Srbije za borbu protiv kriminala vezanog za ugrožene divlje vrste. Predmetna obuka je deo aktivnosti bilateralne saradnje Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine, teritorije i mora Republike Italije.
22. oktobar 2019.

JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE O ZAŠTITI I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „TUNELSKA PEĆINA PRERAST U KANJONU ZAMNE“

22. oktobra 2019.|

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE O ZAŠTITI I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „TUNELSKA PEĆINA PRERAST U KANJONU ZAMNE“ Spomenik prirode „Tunelska pećina prerast u kanjonu Zamne“ nalazi se na području opštine Negotin i obuhvata katastarske parcele: K.O. Štubik i K.O. Plavna.