Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења заштите природе и климатских промена

5. јул 2018.

Хибрид мрког и поларног медведа успешно збринут у специјализовано прихватилиште у Швајцарској

5. јула 2018.|

Захваљујући успешној сарадњи Министарства заштите животне средине, међународне невладине организације Четири Шапе (Vier Pfoten) и Зоолошког врта Палић, мужјак хибрида мрког и поларног медведа (Ursus arctos x Ursus maritimus), који је 2017. године трајно одузет судском пресудом након заплене покрајинске инспекције за заштиту животне средине у Србобрану крајем октобра 2016. године, збринут је јуче у специјализованом прихватилишту за медведе у месту Ароса, у Швајцарској.
8. мај 2018.

ЕУ-Србија Таланоа конференција, 16. мај 2018. године, Београд

8. маја 2018.|

Европска унија и Министарство заштите животне средине организују ЕУ-Србија Таланоа конференцију у циљу представљања искустава и знања и јачања наратива и дискурса у области климатских промена. Конференција се организује у оквиру пројекта „Регионална имплементација Споразума из Париза“ (RIPAP).
11. април 2018.

Обележавање Дана заштите природе

11. априла 2018.|

11. априла 1949. године, тадашњи Завод за заштиту и научно проучавање природних реткости, сада Завод за заштиту природе Србије, донео је решење о заштити водопада Велика и Мала Рипаљка на планини Озрен. То је био први акт о заштити донет од стране ове установе и практично почетак институционалног рада на заштити природе и изградњи мреже заштићених подручја Републике Србије. Та мрежа данас броји око 450 природних добара: националних паркова и паркова природе, заштићених предела, резервата и споменика природе, који обухватају око 662.402 хектара.
22. фебруар 2018.

КОНКУРС за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2018. години.

22. фебруара 2018.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 15. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС” бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11), расписује КОНКУРС за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2018. години
11. децембар 2017.

Представљена Стратегија комуникације за област климатских промена

11. децембра 2017.|

Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Србији и Министарство заштите животне средине организовали су 8. децембра 2017. године скуп поводом представљања Стратегије комуникације за област климатских промена.