Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења заштите природе и климатских промена

18. децембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „МОЈСТИРСКО-ДРАШКЕ ПЛАНИНЕ”

18. децембра 2018.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Парк природе „Мојстирско-Драшке планине”. ПП „Мојстирско-Драшке планине”, укупне површине 10.822,36 ha, налази се у југозападној Србији, на крајњем североисточном делу Проклетија, на територији општине Тутин.
14. децембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КОВАЧЕВИЋА ПЕЋИНЕ”

14. децембра 2018.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Ковачевића пећине”. СП „Ковачевића пећине” налази се у западној Србији на територији општине Крупањ, у атару села Церова, засеок Ковачевићи.
8. новембар 2018.

Збринута два вука у специјализовано прихватилиште за крупне звери у Грчкој

8. новембра 2018.|

Министарство заштите животне средине, заједно са невладином организацијом „Четири Шапе“ и Зоолошким вртом града Београда, у среду 7. новембра 2018. године, спровело је акцију збрињавања два вука (Canis lupus) у специјализовано прихватилиште за крупне звери ARCTUROS Environmental Center у Грчкој.
11. септембар 2018.

Започет пројекат „Припрема извештаја према оквирној Конвенцији о промени климе“

11. септембра 2018.|

Почела је реализација пројекта „Припрема извештаја према оквирној Конвенцији о промени климе“, на данашњем заједничком састанку Министарства заштите животне средине и Програма Уједињених нација за развој (УНДП) као носилаца Пројекта, уз учешће стручњака, представника државних и јавних институција, невладиних организација, и других заинтересованих страна.
6. септембар 2018.

Две отровне змије успешно су премештене и збринуте у Зоолошки врт града Београда

6. септембра 2018.|

Заједничком интервенцијом полиције, покрајинске инспекције за заштиту животне средине, херпетолога Покрајинског завода за заштиту природе, стучњака Зоолошког врта Палић и Групе за спровођење CITES Конвенције Министарства заштите животне средине, две отровне змије, западна дијамантска звечарка (Crotalus atrox) и Баронова зелена змија (Phylodrias baroni), успешно су премештене и збринуте у Зоолошки врт града Београда, након сазнања да је у Купинову звечарка угризла човека који је противзаконито држао oтровне змије у кући.