Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja zaštite prirode i klimatskih promena

19. februar 2020.

Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2020. godini.

19. februara 2020.|

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, na osnovu člana 15. Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS” br. 31/05, 45/05-ispravka, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 i 95/18 – dr. zakon), raspisuje Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2020. godini.
23. januar 2020.

Ženka sivog sokola (Falco peregrinus) vraćena u prirodu

23. januara 2020.|

Ženka sivog sokola (Falco peregrinus), koja je pronađena 21. januara 2020. godine u poslovnom soliteru Palata „Beograd“ (Beograđanka) nakon što je dospela u unutrašnjost zgrade, najverovatnije prilikom potere za plenom (golubovima), privremeno je zbrinuta u Zoološkom vrtu grada Beograda, s obzirom da nije mogla samostalno da izađe i odleti, ali i zbog potrebe da se izvrši pregled kako bi se utvrdilo da li je ptica povređena.
20. januar 2020.

Informacija o realizovanim projektima koji se odnose na ispitivanje kvaliteta i stanja zemljišta u 2019. godini, za objavljivanje na internet stranici Ministarstva

20. januara 2020.|

Tokom 2019. godine Ministarstvo zaštite životne sredine je realizovalo dva projekta koji se odnose na ispitivanje kvaliteta i stanja zemljišta. Završni izveštaj projekta „Utvrđivanje prirodnog fona pojedinih štetnih i opasnih materija u zemljištu na teritoriji istočne Srbije” se nalaze na linku: Završni izveštaj projekta „Utvrđivanje osetljivosti zemljišta na teritoriji gradova Loznica i Valjevo i opština Mionica, Lajkovac i Koceljeva na proces acidifikacije u Republici Srbiji, sa merama za poboljšanje stanja ” se nalaze na linku.
17. januar 2020.

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini

17. januara 2020.|

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2020. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).
13. januar 2020.

Za Srbiju kao klimatski neutralnu i klimatski otpornu zemlju

13. januara 2020.|

U okviru javne rasprave o strateškim nacionalnim dokumentima u borbi protiv klimatskih promena, danas su u EU info centru predstavljeni Predlog strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom i Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije niskougljeničnog razvoja na životnu sredinu.