Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja zaštite prirode i klimatskih promena

25. oktobar 2019.

Saradnja sa Ministarstvom odbrane Republike Italije – Arma dei Carabinieri u suzbijanju kriminala vezanog za ugrožene divlje vrste

25. oktobra 2019.|

U periodu od 22. do 24. oktobra 2019. godine u amfiteatru Uprave carina u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva odbrane Republike Italije – Arma dei Carabinieri (Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari – CUFA), organizovana je i održana trodnevna obuka namenjena jačanju kapaciteta nadležnih organa Republike Srbije za borbu protiv kriminala vezanog za ugrožene divlje vrste. Predmetna obuka je deo aktivnosti bilateralne saradnje Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine, teritorije i mora Republike Italije.
22. oktobar 2019.

JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE O ZAŠTITI I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „TUNELSKA PEĆINA PRERAST U KANJONU ZAMNE“

22. oktobra 2019.|

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE O ZAŠTITI I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „TUNELSKA PEĆINA PRERAST U KANJONU ZAMNE“ Spomenik prirode „Tunelska pećina prerast u kanjonu Zamne“ nalazi se na području opštine Negotin i obuhvata katastarske parcele: K.O. Štubik i K.O. Plavna.
22. oktobar 2019.

JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE O ZAŠTITI I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „KALEMEGDANSKI RT”

22. oktobra 2019.|

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE O ZAŠTITI I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „KALEMEGDANSKI RT” Spomenik prirode „Kalemegdanski rt” se nalazi na teritoriji grada Beograd, odnosno na teritoriji gradske opštine Stari grad.
29. avgust 2019.

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

29. avgusta 2019.|

Po raspisanom Javnom konkursu za dodelu preostalih sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini, koji je objavljen 1. jula 2019. godine na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-Uprave, pristiglo je 19 prijava.
13. avgust 2019.

Sedam sova pušteno nazad u prirodu

13. avgusta 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine je u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, Zoološkim vrtom grada Beograda i Prirodnjačkim muzejem u Beogradu, učestvovalo u vraćanju sedam sova u prirodu, odnosno pet ćukova (Otus scops) i dve kukumavke (Athene noctua). Predmetni primerci noćnih ptica grabljivica potiču iz divljine, ali su privremeno boravile u Zoološkom vrtu grada Beograda radi oporavka i rehabilitacije.