Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja zaštite prirode i klimatskih promena

29. avgust 2019.

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste o dodeli sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

29. avgusta 2019.|

Po raspisanom Javnom konkursu za dodelu preostalih sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini, koji je objavljen 1. jula 2019. godine na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-Uprave, pristiglo je 19 prijava.
13. avgust 2019.

Sedam sova pušteno nazad u prirodu

13. avgusta 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine je u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, Zoološkim vrtom grada Beograda i Prirodnjačkim muzejem u Beogradu, učestvovalo u vraćanju sedam sova u prirodu, odnosno pet ćukova (Otus scops) i dve kukumavke (Athene noctua). Predmetni primerci noćnih ptica grabljivica potiču iz divljine, ali su privremeno boravile u Zoološkom vrtu grada Beograda radi oporavka i rehabilitacije.
22. april 2019.

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

22. aprila 2019.|

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2019. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).  
5. april 2019.

Informacija o sprovedenim projektnim aktivnostima koji se odnose na ispitivanje kvaliteta i stanja zemljišta u 2018. godini, za objavljivanje na internet stranici Ministarstva

5. aprila 2019.|

Tokom 2018. godine Ministarstvo zaštite životne sredine je sprovelo projektne aktivnosti koje su se odnosile na ispitivanje kvaliteta i stanja zemljišta u Republici Srbiji. Završni izveštaj projekta „Ispitivanje stepena degradacije zemljišta usled izlivanja jalovišta Stolice” se nalazi na linku: Završni izveštaj projekta „Utvrđivanje prirodnog fona pojedinih štetnih i opasnih materija u zemljištu” se nalazi na linku: Završni izveštaj projekta „Usluga utvrđivanja osetljivosti zemljišta na proces acidifikacije (Kosjerić, Požega, Užice)” se nalazi na linku.
1. april 2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine radi na izradi Strategije borbe protiv klimatskih promena sa akcionim planom, kroz projekat koji se finansira iz IPA programa za 2014. godinu

1. aprila 2019.|

Za potrebe buduće strategije, priprema se strateška procena uticaja na životnu sredinu (SEA), a na osnovu Odluke objavljene u Službenom Glasniku RS broj 62/18. Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) izabran je za nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni, u skladu sa Zakonom. IAUS je započeo pripremu predmetnog izveštaja i do sada su izrađene polazne osnove, opšti i posebni ciljevi, izbor indikatora i metodologija strateške procene.