Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja zaštite prirode i klimatskih promena

22. april 2019.

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

22. aprila 2019.|

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2019. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).  
5. april 2019.

Informacija o sprovedenim projektnim aktivnostima koji se odnose na ispitivanje kvaliteta i stanja zemljišta u 2018. godini, za objavljivanje na internet stranici Ministarstva

5. aprila 2019.|

Tokom 2018. godine Ministarstvo zaštite životne sredine je sprovelo projektne aktivnosti koje su se odnosile na ispitivanje kvaliteta i stanja zemljišta u Republici Srbiji. Završni izveštaj projekta „Ispitivanje stepena degradacije zemljišta usled izlivanja jalovišta Stolice” se nalazi na linku: Završni izveštaj projekta „Utvrđivanje prirodnog fona pojedinih štetnih i opasnih materija u zemljištu” se nalazi na linku: Završni izveštaj projekta „Usluga utvrđivanja osetljivosti zemljišta na proces acidifikacije (Kosjerić, Požega, Užice)” se nalazi na linku.
1. april 2019.

Ministarstvo zaštite životne sredine radi na izradi Strategije borbe protiv klimatskih promena sa akcionim planom, kroz projekat koji se finansira iz IPA programa za 2014. godinu

1. aprila 2019.|

Za potrebe buduće strategije, priprema se strateška procena uticaja na životnu sredinu (SEA), a na osnovu Odluke objavljene u Službenom Glasniku RS broj 62/18. Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) izabran je za nosioca izrade izveštaja o strateškoj proceni, u skladu sa Zakonom. IAUS je započeo pripremu predmetnog izveštaja i do sada su izrađene polazne osnove, opšti i posebni ciljevi, izbor indikatora i metodologija strateške procene.
31. januar 2019.

Saopštenje povodom Svetskog dana vlažnih područja (World Wetlands Day)

31. januara 2019.|

Povodom obeležavanja Svetskog dana vlažnih područja u Srbiji, kao centralni događaj biće organizovan skup „Vlažna područja: ključ suočavanja sa klimatskim promenama“, 01. februara 2019. godine u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu. Skup organizuju Ministarstvo zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Regionalna kancelarija za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN), uz podršku Grada Šapca, Centra za stručno usavršavanje i OŠ „Stojan Novaković“ iz Šapca.
20. decembar 2018.

Obuka zaposlenih u Carinskoj laboratoriji za primenu CITES Konvencije

20. decembra 2018.|

Grupa za sprovođenje CITES Konvencije Ministarstva zaštite životne sredine je 19. decembra 2018. godine zaposlenima u Carinskoj laboratoriji održala osnovnu teorijsku i praktičnu obuku vezanu za CITES Konvenciju i identifikaciju divljih vrsta, odnosno njihovih delova, derivata i proizvoda od istih.