Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења заштите природе и климатских промена

3. март 2020.

Одлукa о утврђивању коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години

3. марта 2020.|

По расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години, који је објављен 17. јануара 2020. године на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-Управе, пристигло је 37 пријава.
19. фебруар 2020.

Прелиминарнa ранг листa о додели средстава Зелног фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години

19. фебруара 2020.|

Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 18. фебруара 2020. године донело je Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зелног фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години.
19. фебруар 2020.

Конкурс за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2020. години.

19. фебруара 2020.|

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, на основу члана 15. Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС” бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 – др. закон), расписује Конкурс за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2020. години.
23. јануар 2020.

Женка сивог сокола (Falco peregrinus) враћена у природу

23. јануара 2020.|

Женка сивог сокола (Falco peregrinus), која је пронађена 21. јануара 2020. године у пословном солитеру Палата „Београд“ (Београђанка) након што је доспела у унутрашњост зграде, највероватније приликом потере за пленом (голубовима), привремено је збринута у Зоолошком врту града Београда, с обзиром да није могла самостално да изађе и одлети, али и због потребе да се изврши преглед како би се утврдило да ли је птица повређена.
20. јануар 2020.

Информација о реализованим пројектима који се односе на испитивање квалитета и стања земљишта у 2019. години, за објављивање на интернет страници Министарства

20. јануара 2020.|

Током 2019. године Министарство заштите животне средине је реaлизовало два пројекта који се односе на испитивање квалитета и стања земљишта. Завршни извештај пројекта „Утврђивање природног фона појединих штетних и опасних материја у земљишту на територији источне Србије” се налазе на линку: Завршни извештај пројекта „Утврђивање осетљивости земљишта на територији градова Лозница и Ваљево и општина Мионица, Лајковац и Коцељева на процес ацидификације у Републици Србији, са мерама за побољшање стања ” се налазе на линку.