Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења заштите природе и климатских промена

16. јун 2020.

Упознајте Србију кроз нова Заштићена подручја

16. јуна 2020.|

Од формирања Министарства заштите животне средине 2017. године, закључно са 12. јуном 2020. године, када је Влада РС, усвојила Уредбу о проглашењу Специјалног резервата природе „Каленић”, повећана је  укупна површина заштићених подручја  са 575 310,00 ha, односно 6,51% укупне површине Републике Србије, на 678.196 ha, што износи 7,66%  укупне површине Републике Србије.
5. јун 2020.

Србијa постала чланица Међувладине научно-политичке платформе о биодиверзитету и услугама екосисистема

5. јуна 2020.|

Републикa Србијa постала је 137. чланица Међувладине научно-политичке платформе о биодиверзитету и услугама екосисистема (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES), објављено је данас на интернет страници https://ipbes.net/serbia-137th-ipbes-member.
1. мај 2020.

Обавештење о почетку израде Нацрта националног акционог програма за борбу против дезертификације и деградације земљишта и ублажавање последица суша на територији Републике Србије

1. маја 2020.|

Министарство заштите животне средине, у складу са чланом 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) обавештава јавност о почетку израде Нацрта националног акционог програма за борбу против дезертификације и деградације земљишта и ублажавање последица суша на територији Републике Србије (у даљем тексту: НАП).
3. март 2020.

Одлукa о утврђивању коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години

3. марта 2020.|

По расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години, који је објављен 17. јануара 2020. године на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-Управе, пристигло је 37 пријава.
19. фебруар 2020.

Прелиминарнa ранг листa о додели средстава Зелног фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години

19. фебруара 2020.|

Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 18. фебруара 2020. године донело je Прелиминарну ранг листу о додели средстава Зелног фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години.