Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења управљањa животном средином

29. март 2016.

Република Србија је добила своје место на сајту Eврoпскe aгeнциje зa хeмикaлиje – ECHA

29. марта 2016.|

Звaнична интeрнeт прeзeнтaциjа Mинистaрствa пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe, са пoдaцима нaциoнaлнoг Инфoрмaтивнoг пултa зa хeмикaлиje и биoциднe прoизвoдe oд сaдa је дoступна путем следећег линка: http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks.
18. март 2016.

Oбележен Светски дан права потрошача

18. марта 2016.|

Свeтски дaн прaвa пoтрoшaчa обележен је 15. марта 2016. године широм планете Земље. Овај дан установљен је одлуком Уједињених нација (УН), а први пут је почео да се обележава 1983. године.
17. децембар 2015.

Oдржана радионица за новинаре „Безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“

17. децембра 2015.|

У оквиру пројекта „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“ који Министарство пољопривреде и заштите животне средине реализује у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP), невладином организацијом Алтернатива за безбедније хемикалије – ALHem и међународном организацијом цивилног друштва „Women in Europe for a Common Future“ (WECF), 15. децембра 2015. године одржана је радионица на тему „Безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“.
15. новембар 2015.

Одржана ТAIEX радионица

15. новембра 2015.|

У Министарству пољопривреде и заштите животне средине одржана је дводневна ТAIEX радионица као једна од етапа у припреми Нацрта Закона о заштити од буке. Радионицу је отворио помоћник министра  пољопривреде и заштите животне средине Александар Весић, који је том приликом истакао значај оваквих радионица и размене искустава, нарочито са земљама у окружењу.
28. јул 2015.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом

28. јула 2015.|

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона o управљању отпадом вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије o спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 05 Број: 011-6717/2015 од 17. јуна 2015. године.