Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja upravljanja životnom sredinom

13. decembar 2018.

Elektronski registar hemikalija od januara

13. decembra 2018.|

Ministarstvo zaštite životne sredine  u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Švedskom agencijom za hemikalije (KEMI), u okviru bilateralnog projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji“, koji se finansiran od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA), organizovalo je seminar na temu „Predstavljanje elektronske platforme za Integralni registar hemikalija (eIRH)“.
25. oktobar 2018.

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima

25. oktobra 2018.|

Na predlog Ministarstva zaštite životne sredine, Odbor za privredu i finansije doneo je Zaključak 05 Broj: 011-9870/2018, od 24. oktobra 2018. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima i utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima.
22. jun 2018.

Elektronska dostava podataka u Integralni registar hemikalija (e-IRH)

22. juna 2018.|

Ministarstvo zaštite životne sredine u skladu sa opštom politikom razvoja e-uprave, u okviru mnogih aktivnosti na ovu temu, započelo je i rad na razvoju internet platforme za dostavljanje podataka o hemikalijama u Registar hemikalija (e-IRH portal).
28. februar 2018.

Završna konferencija tvining projekta za unapređenje sistema upravljanja hemikalijama i biocidima u Srbiji

28. februara 2018.|

Konferencija povodom završetka tvining projekta “Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Republici Srbiji“ biće održana 2. marta 2018. godine sa početkom u 11 časova, u Palati Srbija (sala Beograd), Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd.
26. maj 2017.

Seminar „Planovi za usaglašavanje nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi i priprema industrije za implementaciju EU Uredbe o biocidnim proizvodima“

26. maja 2017.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odeljenje za hemikalije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje seminar: „Planovi za usaglašavanje nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi i priprema industrije za implementaciju EU Uredbe o biocidnim proizvodima“ koji je namenjen privrednim subjektima koji stavljaju u promet i koriste biocidne proizvode.