Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja upravljanja životnom sredinom

22. jun 2018.

Elektronska dostava podataka u Integralni registar hemikalija (e-IRH)

22. juna 2018.|

Ministarstvo zaštite životne sredine u skladu sa opštom politikom razvoja e-uprave, u okviru mnogih aktivnosti na ovu temu, započelo je i rad na razvoju internet platforme za dostavljanje podataka o hemikalijama u Registar hemikalija (e-IRH portal).
28. februar 2018.

Završna konferencija tvining projekta za unapređenje sistema upravljanja hemikalijama i biocidima u Srbiji

28. februara 2018.|

Konferencija povodom završetka tvining projekta “Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Republici Srbiji“ biće održana 2. marta 2018. godine sa početkom u 11 časova, u Palati Srbija (sala Beograd), Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd.
26. maj 2017.

Seminar „Planovi za usaglašavanje nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi i priprema industrije za implementaciju EU Uredbe o biocidnim proizvodima“

26. maja 2017.|

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odeljenje za hemikalije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje seminar: „Planovi za usaglašavanje nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi i priprema industrije za implementaciju EU Uredbe o biocidnim proizvodima“ koji je namenjen privrednim subjektima koji stavljaju u promet i koriste biocidne proizvode.
26. maj 2017.

Od 1. juna 2017. godine nastupa obaveza ponovnog obeležavanja i pakovanja hemikalija

26. maja 2017.|

Sve opasne hemikalije u prometu od 1. juna 2017. godine moraju biti klasifikovane, obeležene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN („Službeni Glasnik RS”, broj 105/13) (u daljem tekstu: Pravilnik CLP/GHS).
20. maj 2016.

Održan seminar za organizacije civilnog društva

20. maja 2016.|

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“ koji Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine realizuje u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), nevladinom organizacijom Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHem i međunarodnom organizacijom civilnog društva „Women in Europe for a Common Future“ (WECF), 20. maja 2016. godine održan je seminar za organizacije civilnog društva.