Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења управљањa животном средином

28. фебруар 2018.

Завршна конференција твининг пројекта за унапређење система управљања хемикалијама и биоцидима у Србији

28. фебруара 2018.|

Конференција поводом завршетка твининг пројекта “Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији“ биће одржана 2. марта 2018. године са почетком у 11 часова, у Палати Србија (сала Београд), Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд.
26. мај 2017.

Семинар „Планови за усаглашавање националних прописа којима се уређују биоцидни производи и припрема индустрије за имплементацију ЕУ Уредбе о биоцидним производима“

26. маја 2017.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Одељење за хемикалије, у сарадњи са Привредном комором Србије организује семинар: „Планови за усаглашавање националних прописа којима се уређују биоцидни производи и припрема индустрије за имплементацију ЕУ Уредбе о биоцидним производима“ који је намењен привредним субјектима који стављају у промет и користе биоцидне производе.
26. мај 2017.

Од 1. јуна 2017. године наступа обавеза поновног обележавања и паковања хемикалија

26. маја 2017.|

Све опасне хемикалије у промету од 1. јуна 2017. године морају бити класификоване, обележене и упаковане у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени Гласник РС”, број 105/13) (у даљем тексту: Правилник CLP/GHS).
20. мај 2016.

Одржан семинар за организације цивилног друштва

20. маја 2016.|

У оквиру пројекта „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“ који Министарство пољопривреде и заштите животне средине реализује у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP), невладином организацијом Алтернатива за безбедније хемикалије – ALHem и међународном организацијом цивилног друштва „Women in Europe for a Common Future“ (WECF), 20. мaja 2016. године одржан је семинар за организације цивилног друштва.
13. април 2016.

Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији

13. априла 2016.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине реализује пројекат „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“ уз техничку подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и финансијску подршку „SAICM Quick Start Programme Trust Fund“. Пројекат се спроводи у сарадњи са организацијама цивилног друштва: Алтернатива за безбедније хемикалије (AlHem) и Women in Europe for a Common Future (WECF).