Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења управљањa животном средином

28. децембар 2018.

Програм увођења чистије производње у Републици Србији

28. децембра 2018.|

Министарство заштите животне средине презентује стратешки документ „Програм увођења чистије производње у Републици Србији“ са Акционим планом. Документ је пре свега намењен носиоцима производних делатности у Републици Србији, као и свим органима и организацијама, које формирају законски оквир или обезбеђују подршку за функционисање производних делатности у Републици. Наравно, пожељно је да све заинтересоване стране узму учешћа у јавним консултацијама, које ће трајати 20 радних дана од постављања овог документа на интернет страну Министарства и завршиће се презентацијом финалног документа у Привредној комори Србије у првом кварталу 2019. Године. За све информације о току израде, садржају документа и другим специфичностима које се тичу израде Стратешког документа о увођењу чистије производње, као и за све замерке, предлоге и примедбе, заинтересовани се могу обратити Министарству заштите животне средине.
13. децембар 2018.

Електронски регистар хемикалија од јануара

13. децембра 2018.|

Министарство заштите животне средине  у сарадњи са Привредном комором Србије и Шведском агенцијом за хемикалије (KEMI), у оквиру билатералног пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“, који се финансиран од стране Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (SIDA), организовало је семинар на тему „Представљање електронске платформе за Интегрални регистар хемикалија (еИРХ)“.
25. октобар 2018.

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о биоцидним производима

25. октобра 2018.|

На предлог Министарства заштите животне средине, Одбор за привреду и финансије донео је Закључак 05 Број: 011-9870/2018, од 24. октобра 2018. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о биоцидним производима и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о биоцидним производима.
22. јун 2018.

Електронска достава података у Интегрални регистар хемикалија (e-IRH)

22. јуна 2018.|

Министарство заштите животне средине у складу са општом политиком развоја е-управе, у оквиру многих активности на ову тему, започело је и рад на развоју интернет платформе за достављање података о хемикалијама у Регистар хемикалија (e-IRH портал).
28. фебруар 2018.

Завршна конференција твининг пројекта за унапређење система управљања хемикалијама и биоцидима у Србији

28. фебруара 2018.|

Конференција поводом завршетка твининг пројекта “Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији“ биће одржана 2. марта 2018. године са почетком у 11 часова, у Палати Србија (сала Београд), Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд.