Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења управљањa животном средином

25. октобар 2018.

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о биоцидним производима

25. октобра 2018.|

На предлог Министарства заштите животне средине, Одбор за привреду и финансије донео је Закључак 05 Број: 011-9870/2018, од 24. октобра 2018. године, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о биоцидним производима и утврђује Програм јавне расправе о Нацрту закона о биоцидним производима.
22. јун 2018.

Електронска достава података у Интегрални регистар хемикалија (e-IRH)

22. јуна 2018.|

Министарство заштите животне средине у складу са општом политиком развоја е-управе, у оквиру многих активности на ову тему, започело је и рад на развоју интернет платформе за достављање података о хемикалијама у Регистар хемикалија (e-IRH портал).
28. фебруар 2018.

Завршна конференција твининг пројекта за унапређење система управљања хемикалијама и биоцидима у Србији

28. фебруара 2018.|

Конференција поводом завршетка твининг пројекта “Даљи развој управљања хемикалијама и биоцидним производима у Републици Србији“ биће одржана 2. марта 2018. године са почетком у 11 часова, у Палати Србија (сала Београд), Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд.
26. мај 2017.

Семинар „Планови за усаглашавање националних прописа којима се уређују биоцидни производи и припрема индустрије за имплементацију ЕУ Уредбе о биоцидним производима“

26. маја 2017.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Одељење за хемикалије, у сарадњи са Привредном комором Србије организује семинар: „Планови за усаглашавање националних прописа којима се уређују биоцидни производи и припрема индустрије за имплементацију ЕУ Уредбе о биоцидним производима“ који је намењен привредним субјектима који стављају у промет и користе биоцидне производе.
26. мај 2017.

Од 1. јуна 2017. године наступа обавеза поновног обележавања и паковања хемикалија

26. маја 2017.|

Све опасне хемикалије у промету од 1. јуна 2017. године морају бити класификоване, обележене и упаковане у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН („Службени Гласник РС”, број 105/13) (у даљем тексту: Правилник CLP/GHS).