Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja upravljanja životnom sredinom

13. mart 2019.

Izveštaj o Strateškoj proceni uticaja za Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP)

13. marta 2019.|

Javne konsultacije o Nacrtu Strateške procene uticaja za Nacionalni plan za smanjenje emisija (NERP) (u daljem tekstu: SPU) sprovedene su stavljanjem dokumenta na uvid javnosti i prezentacijom dokumenta. Kao rezultat sprovedenih javnih konsultacija, Ministarstvu zaštite životne sredine, kao Nosiocu izrade ovog dokumenta, dostavljeni su komentari, primedbe i sugestije na SPU.
9. januar 2019.

Uspostavljena elektronska platforma za upis hemikalija u Integralni Registar hemikalija

9. januara 2019.|

Elektronska platforma za upis hemikalija u Integralni Registar hemikalija (eIRH) počela je sa radom, a u okviru zakonske obaveze – upisa hemikalija u Registar hemikalija, podaci se mogu dostaviti i elektronskim putem preko portala irhportal.ekologija.gov.rs.
28. decembar 2018.

Javna rasprava o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za Nacionalni plan za smanjenje emisija iz starih velikih postrojenja za sagorevanje (NERP)

28. decembra 2018.|

Javnu prezentaciju i Javnu raspravu o Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu za Nacionalni plan za smanjenje emisija iz starih velikih postrojenja za sagorevanje  (NERP),  će sprovesti Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, dana 17. januara 2019. godine u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, velika sala, sa početkom u 11 časova.

Agendu za navedeni skup možete preuzeti ovde

28. decembar 2018.

Program uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji

28. decembra 2018.|

Ministarstvo zaštite životne sredine prezentuje strateški dokument „Program uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji“ sa Akcionim planom. Dokument je pre svega namenjen nosiocima proizvodnih delatnosti u Republici Srbiji, kao i svim organima i organizacijama, koje formiraju zakonski okvir ili obezbeđuju podršku za funkcionisanje proizvodnih delatnosti u Republici. Naravno, poželjno je da sve zainteresovane strane uzmu učešća u javnim konsultacijama, koje će trajati 20 radnih dana od postavljanja ovog dokumenta na internet stranu Ministarstva i završiće se prezentacijom finalnog dokumenta u Privrednoj komori Srbije u prvom kvartalu 2019. Godine. Za sve informacije o toku izrade, sadržaju dokumenta i drugim specifičnostima koje se tiču izrade Strateškog dokumenta o uvođenju čistije proizvodnje, kao i za sve zamerke, predloge i primedbe, zainteresovani se mogu obratiti Ministarstvu zaštite životne sredine.
13. decembar 2018.

Elektronski registar hemikalija od januara

13. decembra 2018.|

Ministarstvo zaštite životne sredine  u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Švedskom agencijom za hemikalije (KEMI), u okviru bilateralnog projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji“, koji se finansiran od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA), organizovalo je seminar na temu „Predstavljanje elektronske platforme za Integralni registar hemikalija (eIRH)“.