Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења управљањa животном средином

13. март 2019.

Извештај о Стратешкој процени утицаја за Национални план за смањење емисија (NERP)

13. марта 2019.|

Јавне консултације о Нацрту Стратешке процене утицаја за Национални план за смањење емисија (NERP) (у даљем тексту: СПУ) спроведене су стављањем документа на увид јавности и презентацијом документа. Као резултат спроведених јавних консултација, Министарству заштите животне средине, као Носиоцу израде овог документа, достављени су коментари, примедбе и сугестије на СПУ.
9. јануар 2019.

Успостављена електронска платформа за упис хемикалија у Интегрални Регистар хемикалија

9. јануара 2019.|

Електронска платформа за упис хемикалија у Интегрални Регистар хемикалија (еИРХ) почела је са радом, а у оквиру законске обавезе – уписа хемикалија у Регистар хемикалија, подаци се могу доставити и електронским путем преко портала irhportal.ekologija.gov.rs.
28. децембар 2018.

Јавна расправа о Стратешкој процени утицаја на животну средину за Национални план за смањење емисија из старих великих постројења за сагоревање (НЕРП)

28. децембра 2018.|

Јавну презентацију и Јавну расправу о Стратешкој процени утицаја на животну средину за Национални план за смањење емисија из старих великих постројења за сагоревање  (НЕРП),  ће спровести Министарство заштите животне средине Републике Србије у сарадњи са Привредном комором Србије, дана 17. јануара 2019. године у Привредној комори Србије, Теразије 23, велика сала, са почетком у 11 часова.

Агенду за наведени скуп можете преузети овде

28. децембар 2018.

Програм увођења чистије производње у Републици Србији

28. децембра 2018.|

Министарство заштите животне средине презентује стратешки документ „Програм увођења чистије производње у Републици Србији“ са Акционим планом. Документ је пре свега намењен носиоцима производних делатности у Републици Србији, као и свим органима и организацијама, које формирају законски оквир или обезбеђују подршку за функционисање производних делатности у Републици. Наравно, пожељно је да све заинтересоване стране узму учешћа у јавним консултацијама, које ће трајати 20 радних дана од постављања овог документа на интернет страну Министарства и завршиће се презентацијом финалног документа у Привредној комори Србије у првом кварталу 2019. Године. За све информације о току израде, садржају документа и другим специфичностима које се тичу израде Стратешког документа о увођењу чистије производње, као и за све замерке, предлоге и примедбе, заинтересовани се могу обратити Министарству заштите животне средине.
13. децембар 2018.

Електронски регистар хемикалија од јануара

13. децембра 2018.|

Министарство заштите животне средине  у сарадњи са Привредном комором Србије и Шведском агенцијом за хемикалије (KEMI), у оквиру билатералног пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“, који се финансиран од стране Шведске агенције за међународну развојну сарадњу (SIDA), организовало је семинар на тему „Представљање електронске платформе за Интегрални регистар хемикалија (еИРХ)“.