Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења управљањa животном средином

18. јун 2019.

Закључени уговори са заводима и институтима који у оквиру државне мреже спроводе мониторинг квалитета ваздуха

18. јуна 2019.|

Сектор за управљање животном средином у Министарству заштите животне средине, организовао је 12. јуна 2019. године састанак са заводима и институтима задуженим за реализацију мониторинга квалитета ваздуха у оквиру државне мреже на територији Републике Србије, поводом закључивања уговора о контроли квалитета ваздуха за 2019. годину.
16. април 2019.

Електронска платформа за Интегрални регистар хемикалија (еИРХ) – еИРХ портал за Регистар биоцидних производа

16. априла 2019.|

Министарство заштите животне средине у сарадњи са Привредном комором Србије и Шведском агенцијом за хемикалије (KemI), у оквиру билатералног пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“ који финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (Sida), организује семинар на тему „Електронска платформа за биоцидне производе – еИРХ портал за Регистар биоцидних производа“.
13. март 2019.

Извештај о Стратешкој процени утицаја за Национални план за смањење емисија (NERP)

13. марта 2019.|

Јавне консултације о Нацрту Стратешке процене утицаја за Национални план за смањење емисија (NERP) (у даљем тексту: СПУ) спроведене су стављањем документа на увид јавности и презентацијом документа. Као резултат спроведених јавних консултација, Министарству заштите животне средине, као Носиоцу израде овог документа, достављени су коментари, примедбе и сугестије на СПУ.
9. јануар 2019.

Успостављена електронска платформа за упис хемикалија у Интегрални Регистар хемикалија

9. јануара 2019.|

Електронска платформа за упис хемикалија у Интегрални Регистар хемикалија (еИРХ) почела је са радом, а у оквиру законске обавезе – уписа хемикалија у Регистар хемикалија, подаци се могу доставити и електронским путем преко портала irhportal.ekologija.gov.rs.
28. децембар 2018.

Јавна расправа о Стратешкој процени утицаја на животну средину за Национални план за смањење емисија из старих великих постројења за сагоревање (НЕРП)

28. децембра 2018.|

Јавну презентацију и Јавну расправу о Стратешкој процени утицаја на животну средину за Национални план за смањење емисија из старих великих постројења за сагоревање  (НЕРП),  ће спровести Министарство заштите животне средине Републике Србије у сарадњи са Привредном комором Србије, дана 17. јануара 2019. године у Привредној комори Србије, Теразије 23, велика сала, са почетком у 11 часова.

Агенду за наведени скуп можете преузети овде