Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења управљањa животном средином

25. јун 2019.

Kоначнa ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години

25. јуна 2019.|

Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 20. јуна 2019. године донело  je Одлуку о утврђивању коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години.
18. јун 2019.

Закључени уговори са заводима и институтима који у оквиру државне мреже спроводе мониторинг квалитета ваздуха

18. јуна 2019.|

Сектор за управљање животном средином у Министарству заштите животне средине, организовао је 12. јуна 2019. године састанак са заводима и институтима задуженим за реализацију мониторинга квалитета ваздуха у оквиру државне мреже на територији Републике Србије, поводом закључивања уговора о контроли квалитета ваздуха за 2019. годину.
16. април 2019.

Електронска платформа за Интегрални регистар хемикалија (еИРХ) – еИРХ портал за Регистар биоцидних производа

16. априла 2019.|

Министарство заштите животне средине у сарадњи са Привредном комором Србије и Шведском агенцијом за хемикалије (KemI), у оквиру билатералног пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“ који финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (Sida), организује семинар на тему „Електронска платформа за биоцидне производе – еИРХ портал за Регистар биоцидних производа“.
13. март 2019.

Извештај о Стратешкој процени утицаја за Национални план за смањење емисија (NERP)

13. марта 2019.|

Јавне консултације о Нацрту Стратешке процене утицаја за Национални план за смањење емисија (NERP) (у даљем тексту: СПУ) спроведене су стављањем документа на увид јавности и презентацијом документа. Као резултат спроведених јавних консултација, Министарству заштите животне средине, као Носиоцу израде овог документа, достављени су коментари, примедбе и сугестије на СПУ.
9. јануар 2019.

Успостављена електронска платформа за упис хемикалија у Интегрални Регистар хемикалија

9. јануара 2019.|

Електронска платформа за упис хемикалија у Интегрални Регистар хемикалија (еИРХ) почела је са радом, а у оквиру законске обавезе – уписа хемикалија у Регистар хемикалија, подаци се могу доставити и електронским путем преко портала irhportal.ekologija.gov.rs.