Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења управљањa животном средином

1. октобар 2019.

Република Србија награђена за успешно спречавање илегалне трговине супстанцама које оштећују озонски омотач

1. октобра 2019.|

Министарство заштите животне средине Републике Србије је добитник медаље и сертификата за успешно спречавање илегалне трговине супстанцама које оштећују озонски омотач. Признање је уручено на Годишњем састанку регионалне мреже Европе и централне Азије (ЕЦА) царине и озонских службеника у Кијеву, Украјини, који је одржан у септембру 2019. године.
16. септембар 2019.

Дан заштите озонског омотача 2019

16. септембра 2019.|

Министарство заштите животне средине обележава 16. септембра Међународни дан заштите озонског омотача под слоганом: ОЗОНСКИ ОМОТАЧ – 32 године обнављања, у циљу да се подсетимо на заједнички рад и уложене напоре у заштити озонског омотача, који трају већ 32 године. Овај веома важан дан нас подсећа да и убудуће наставимо са спровођењем активности и мера којима ће се спречити даље оштећење озонског омотача и тиме осигурамо здравље људи и читаве планете. Захваљујући Монтреалском протоколу, који се показао као најуспешнији споразум из области заштите животне средине, земље потписнице успеле су да избаце из употребе 99 процената супстанци које оштећују озонски омотач, превасходно оних које су се користиле у расхладним и клима-уређајима, и тиме омогућиле обнову озонског омотача, што је и научно потврђено.
25. јун 2019.

Kоначнa ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години

25. јуна 2019.|

Министарство заштите животне средине, а на основу Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), 20. јуна 2019. године донело  je Одлуку о утврђивању коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години.
18. јун 2019.

Закључени уговори са заводима и институтима који у оквиру државне мреже спроводе мониторинг квалитета ваздуха

18. јуна 2019.|

Сектор за управљање животном средином у Министарству заштите животне средине, организовао је 12. јуна 2019. године састанак са заводима и институтима задуженим за реализацију мониторинга квалитета ваздуха у оквиру државне мреже на територији Републике Србије, поводом закључивања уговора о контроли квалитета ваздуха за 2019. годину.
16. април 2019.

Електронска платформа за Интегрални регистар хемикалија (еИРХ) – еИРХ портал за Регистар биоцидних производа

16. априла 2019.|

Министарство заштите животне средине у сарадњи са Привредном комором Србије и Шведском агенцијом за хемикалије (KemI), у оквиру билатералног пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“ који финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (Sida), организује семинар на тему „Електронска платформа за биоцидне производе – еИРХ портал за Регистар биоцидних производа“.