Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Saopštenja upravljanja otpadom i otpadnim vodama

2. decembar 2019.

Konačna rang lista projekata u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta

2. decembra 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 02.12.2019. godine objavljuje Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija – smetlišta, u skladu sa članom 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 25 od 30. marta 2018. godine).
2. avgust 2019.

Početak radova na izgradnji gradskog kolektora u Leskovcu

2. avgusta 2019.|

Pomoćnik ministra zaštite životne sredine Filip Abramović i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obišli su radove na izgradnji gradskog kolektora za Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu.
18. jun 2019.

Konačna rang lista projekata za sufinansiranje u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

18. juna 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 14.06.2019. godine objavljuje Odluku o utvrđivanju konačne rang liste projekata po Javnom konkursu za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom, u skladu sa članom 12. stav 7. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslove i način raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 25 od 30. marta 2018. godine).
3. jun 2019.

Preliminarna rang lista projekata za sufinansiranje u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom

3. juna 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 03. juna 2019. godine objavljuje Preliminarnu rang listu projekata za sufinansiranje iz sredstava Zelenog fonda u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom. Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete zahteve u periodu od tri radna dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste. Uvid u podnete zahteve učesnici konkursa mogu izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, V sprat, kancelarija 541, od 7:30 do 15:30 časova. Kontakt tel: 011/3180-035.
3. maj 2019.

Odluka o utvrđivanju konačne liste jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija

3. maja 2019.|

Nakon javnog poziva jedinicama lokalnih samouprava za iskazivanje potrebe za izradom  projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta, objavljenog dana 20. februara. 2019. godine na internet stranici Ministarstva i portalu e-Uprava kao i nakon objavljivanja Preliminarne lista jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta,  doneta je Odluka  o utvrđivanju konačne liste jedinica lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove za izradu projektno tehničke dokumentacije za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih (opštinskih) deponija – smetlišta.