Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

5. јул 2019.

Триван у Лесковцу поводом изградње постројења за прераду отпадних вода

5. јула 2019.|

Министар заштите животне средине Горан Триван обишао је са градоначелником Лесковца Гораном Цветановићем  почетак радова на изградњи Друге фазе по капацитету – линијe муља Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) Лесковац у селу Богојевце надомак тог града, коју финансира Влада Републике Србије преко Министарства заштите животне средине. Реализацијом ове фазе пројекта уз већ завршену Прву фазу као и радове на изградњи колектора Лесковац ће 2020. године имати завршено модерно Централно постројење за прераду отпадних вода. Пројекат обухвата изградњу Централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ), изградњу главног градског колектора и проширење канализационе мреже у приградским насељима.
3. јул 2019.

Триван у својству потпредседника УНЕА 5 на састанку у Трондхајму

3. јула 2019.|

Министар заштите животне средине у Влади Републике Србије Горан Триван у својству једног од потпредседника наредног заседања Скупштине УН за животну средину (УНЕА 5), учествовао је данас  на  првом састанку Бироа Скупштине програма за животну средину који се одржава у Трондхајму, у Норвешкој.
1. јул 2019.

Триван на Глобалном припремном састанку за Самит УН о клими у Абу Дабију

1. јула 2019.|

Министар заштите животне средине учествује на дводневном Глобалном припремном састанку за Самит УН о климатским променама који  се одржава од 30. јуна до 1. јула 2019. године у Абу Дабију (УАЕ). Министар Триван је учествовао у раду пленарне сесије, говорио на округлом столу „Лидери–јачање амбиција и активности“ и имао низ билатералних сусрета.
1. јул 2019.

Конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години

1. јула 2019.|

„У циљу повећања пошумљености територије Републике Србије Министарство заштите животне средине расписује нови конкурс за доделу преосталих средстава Зеленог фонда Републике Србије (у даљем тексту: Зелени фонд), за пошумљавање у 2019. години, у складу са условима утврђеним Уредбом о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18).
28. јун 2019.

Министар Триван у акцији чишћења дунавског приобаља поводом обележавања Дана Дунава

28. јуна 2019.|

Министар заштите животне средине Горан Триван учествовао је данас у акцији чишћења дунавског приобаља на Ади Хуји поводом обележавања међународног Дана Дунава, коју су организовали предузеће „Coca Cola HBC Srbijaˮ и еколошка организација „Let’s do it! Worldˮ у Србији.