Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

8. август 2017.

Инспекција пронашла четири угинуле роде у селу Прогар

8. августа 2017.|

Републичка инспекција за заштиту животне средине је дана 07.08.2017.године извршила варедни испекцијски надзор по пријави грађана из села Прогар. На терену у селу Прогар, општина Сурчин затечене су 4 угинуле јединке птице роде (Ciconia ciconia). Рода је строго заштићена врста, и налази се у Прилогу I Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (“Сл. гл. РС” 5/10; 47/11).
1. април 2017.

Састанак ради унапређења координације послова инспекцијског надзора поверених јединици локалне самоуправе

1. априла 2017.|

Сектор инспекције за заштиту животне средине у сарадњи са Сталном конференцијом општина и градова, је у оквиру својих активности одржао шести у низу планираних састанака са јединицама локалне самоуправе у Граду Шапцу за Колубарски, Мачвански и Сремски управни округ.
17. март 2017.

Састанак ради унапређења координације послова инспекцијског надзора поверених јединици локалне самоуправе

17. марта 2017.|

Сектор инспекције за заштиту животне средине у сарадњи са Сталном конференцијом општина и градова, је у оквиру својих активности одржао пети у низу састанака са општинским инспекторима за заштиту животне средине и начелницима општинских управа. Састанак је одржан у Граду Смедереву за Подунавски, Браничевски, Шумадијски и Поморавски управни округ.
17. март 2017.

Списак важећих прописа из области заштите животне средине и табела надлежности

17. марта 2017.|

Сектор инспекције за заштиту животне средине, у циљу унапређења вршења инспекцијских надзора, припремио је Списак важећих прописа из области заштите животне средине и Табелу надлежности.
26. јануар 2017.

План рада инспекцијског надзора за 2017. годину инспекција у Сектору инспекције за заштиту животне средине

26. јануара 2017.|

Инспекција за заштиту животне средине, инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења и  инспекција за  рибарство, у оквиру Сектора инспекције за заштиту животне средине, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, припремиле су, сагласно одредбама члана 10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15) Планове инспекцијског надзора за 2017. годину.