Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. mart 2019.

Izveštaji Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini za 2018. godinu

29. marta 2019.|

Izveštaji Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini za 2018. godinu *  Inspekcije za zaštitu životne sredine *  Inspekcije za ribarstvo *  Inspekcije za zaštitu od jonizujućih zračenja
24. decembar 2018.

Permanentno obrazovanje 2018.

24. decembra 2018.|

Permanentno obrazovanje i jačanje kompetencija inspekcija, na svim nivoima, jedan je od preduslova za napredak u oblasti zaštite životne sredine u celini. Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, Ministarstva zaštite životne sredine je 2017. godine započeo aktivnosti permanentnog obrzovanja kroz 5 treninga za 100 lokalnih inspektora iz 100 gradova i opština. Zaključeno je da unapređenje ujednačenosti, efikasnosti i kvaliteta primene propisa nije moguće sprovesti samo kroz inspekcijski nadzor. Na osnovu iskazanih potreba inspektora planirani su seminari za 2018. godinu.
24. decembar 2018.

Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini na 18. Generalnoj skupštini IMPEL-a

24. decembra 2018.|

Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini učestvovao je u radu 18. Generalne Skupštine IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law)  koja je održana u Beču u periodu od  10.-12. decembra 2018. godine.
21. decembar 2018.

Planovi inspekcijskog nadzora za 2019. godinu

21. decembra 2018.|

Na osnovu člana 10. stav 5. i člana 12. stav 2. tačka 1) podtačka (1) Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik” RS. broj 36/15) i člana 19. stav1. tačka 1) Poslovnika o radu Koordinacione komisije, Koordinaciona  komisija  na sednici održanoj dana 23.11.2018. godine je donela Odluku o davanju pozitivnog mišljenja na Predloge Godišnjih planova inspekcijskog nadzora za 2019. godinu za: Inspekciju za zaštitu životne sredine, Inspekciju za ribarstvo i Inspekciju za zaštitu od jonizujućih zračenja, broj: 06-00-00355/6/2018-18 dana 23.11.2018.godine.
3. septembar 2018.

Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini je izradio Alat za operatere seveso postrojenja

3. septembra 2018.|

Svrha Alata za sabiranje količina opasnih materija je da pomogne operaterima koji upravljaju opasnim materijama kako da u cilju zaštite od hemijskog udesa, a u skladu sa članom 6. i članom 7. Pravilnika o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Sl. Glasnik RS”, br. 41/10, 51/15 i 50/18), odrede da li i kojoj grupi seveso postrojenja/kompleksa pripadaju, odnosno odrede koju vrstu dokumenata imaju obavezu da izrade na osnovu člana 58. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 i 14/16).