Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. oktobar 2019.

Potpisan memorandum o saradnji između Srbije i Italije u oblasti zaštite životne sredine

29. oktobra 2019.|

Italija i Srbija imaju dobre odnose i nameravaju da prodube saradnju u oblasti zaštite životne sredine, zajednički rešavaju ekološke probleme i promovišu i primene ekološke pravce u bilateralnim, regionalnim i globalnim okvirima, poručili su ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i ministar životne sredine, kopna i mora Republike Italije Serđo Kosta.
28. oktobar 2019.

Potpisan sporazum o saradnji Nacionalnih parkova Srbije i Italije

28. oktobra 2019.|

Prvog dana zvanične posete ministra životne sredine, kopna i mora Republike Italije Serđa Koste, kome je domaćin ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan, potpisan je sporazum o saradnji između  Nacionalnih parkova „Đerdap“ i „Sila“. Potpisivanju sporazuma o saradnji nacionalnih parkova Srbije i Italije prisustvovali su ministri Trivan i Kosta, koji su danas obišli i Nacionalni park „Fruška gora“.
26. oktobar 2019.

Ekološka akcija „Neka šuma bude s tobom“

26. oktobra 2019.|

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan učestvovao je danas  u akciji pošumljavanja špica Ade Huje pod nazivom „Neka šuma bude s tobom“ koju je organizovalo Udruženje građana „ Supernatural“. Akcijom sadnje 30 drvorednih sadnica i 300 žirova, u kojoj je i ministar Trivan posadio nekoliko mladica platana, vrba i jasena, simbolično je obeležen osmogodišnji rad na pretvaranju „divlje“ deponije na Adi Huji u šumsko stanište, jedino na desnoj obali Dunava u Beogradu. Uz podršku velikog broja prijatelja i ljubitelja prirode, institucija i kompanija udruženje „Supernatural“ je deponiju šuta od 12 hektara pretvorilo u šumu sa preko 1000 drveća, 37 vrsta biljaka, 91 vrstom ptica, i mnoštvom živog sveta.
25. oktobar 2019.

Saradnja sa Ministarstvom odbrane Republike Italije – Arma dei Carabinieri u suzbijanju kriminala vezanog za ugrožene divlje vrste

25. oktobra 2019.|

U periodu od 22. do 24. oktobra 2019. godine u amfiteatru Uprave carina u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva odbrane Republike Italije – Arma dei Carabinieri (Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari – CUFA), organizovana je i održana trodnevna obuka namenjena jačanju kapaciteta nadležnih organa Republike Srbije za borbu protiv kriminala vezanog za ugrožene divlje vrste. Predmetna obuka je deo aktivnosti bilateralne saradnje Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine, teritorije i mora Republike Italije.
22. oktobar 2019.

JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE O ZAŠTITI I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „TUNELSKA PEĆINA PRERAST U KANJONU ZAMNE“

22. oktobra 2019.|

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE O ZAŠTITI I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „TUNELSKA PEĆINA PRERAST U KANJONU ZAMNE“ Spomenik prirode „Tunelska pećina prerast u kanjonu Zamne“ nalazi se na području opštine Negotin i obuhvata katastarske parcele: K.O. Štubik i K.O. Plavna.