Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. јун 2020.

Министар Триван: Морамо сачувати земљиште за генерације које долазе

17. јуна 2020.|

Нестајање плодног земљишта као најзначајнијег природног ресурса које доводи и до нестајања биодиверзитета првенствено је питање које друштво мора неодложно и са пуном одговорношћу да решава, рекао је министар заштите животне средине Горан Триван на данашњем скупу у Новом Саду, који је одржан поводом обележавања 17. јуна, Светског дана борбе против дезертификације и суше.
17. јун 2020.

Обележавање Светског дана борбе против дезертификације и суше

17. јуна 2020.|

Министарство заштите животне средине, поводом обележавања 17. јуна, Светског дана борбе против дезертификације и суше, и ове године ставља у фокус јавности борбу против ових појава које у великој мери деградирају земљиште, природне ресурсе и угрожавају биодиверзитет. Овај значајан еколошки датум установиле су Уједињене нације како би указале на неопходност заједничког глобалног одговора на деструктивне последице процеса дезертификације и суше које су на делу широм света.
16. јун 2020.

Упознајте Србију кроз нова Заштићена подручја

16. јуна 2020.|

Од формирања Министарства заштите животне средине 2017. године, закључно са 12. јуном 2020. године, када је Влада РС, усвојила Уредбу о проглашењу Специјалног резервата природе „Каленић”, повећана је  укупна површина заштићених подручја  са 575 310,00 ha, односно 6,51% укупне површине Републике Србије, на 678.196 ha, што износи 7,66%  укупне површине Републике Србије.
10. јун 2020.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава

10. јуна 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13 и 81/14), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 49/20) и члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), објављује
9. јун 2020.

Министар Триван обишао завршне радове на санацији несанитарне депоније „Прелићи“ у Чачку

9. јуна 2020.|

Министар заштите животне средине Горан Триван посетио је данас Чачак где је разговарао са градоначелником Милуном Тодоровићем, и обишао трансфер станицу и завршне радове санације и рекултивације прве зоне несанитарне депоније „Прелићи“ који су изведени уз подршку Министарства.