Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. јул 2019.

Триван у својству потпредседника УНЕА 5 на састанку у Трондхајму

3. јула 2019.|

Министар заштите животне средине у Влади Републике Србије Горан Триван у својству једног од потпредседника наредног заседања Скупштине УН за животну средину (УНЕА 5), учествовао је данас  на  првом састанку Бироа Скупштине програма за животну средину који се одржава у Трондхајму, у Норвешкој.
1. јул 2019.

Триван на Глобалном припремном састанку за Самит УН о клими у Абу Дабију

1. јула 2019.|

Министар заштите животне средине учествује на дводневном Глобалном припремном састанку за Самит УН о климатским променама који  се одржава од 30. јуна до 1. јула 2019. године у Абу Дабију (УАЕ). Министар Триван је учествовао у раду пленарне сесије, говорио на округлом столу „Лидери–јачање амбиција и активности“ и имао низ билатералних сусрета.
1. јул 2019.

Конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. години

1. јула 2019.|

„У циљу повећања пошумљености територије Републике Србије Министарство заштите животне средине расписује нови конкурс за доделу преосталих средстава Зеленог фонда Републике Србије (у даљем тексту: Зелени фонд), за пошумљавање у 2019. години, у складу са условима утврђеним Уредбом о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18).
28. јун 2019.

Министар Триван у акцији чишћења дунавског приобаља поводом обележавања Дана Дунава

28. јуна 2019.|

Министар заштите животне средине Горан Триван учествовао је данас у акцији чишћења дунавског приобаља на Ади Хуји поводом обележавања међународног Дана Дунава, коју су организовали предузеће „Coca Cola HBC Srbijaˮ и еколошка организација „Let’s do it! Worldˮ у Србији.
28. јун 2019.

Одлука о избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2019. години

28. јуна 2019.|

Министарство заштите животне средине дана 28. јуна 2019. године објављује Одлуку о избору пројеката за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2019. години.