Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. август 2018.

Одржан састанак Преговарачке групе 27 и секторских радних група

23. августа 2018.|

Одржан је заједнички састанак Преговарачке групе 27 и секторских радних група, на коме је дискутовано о коментарима Европске комисије на нацрт Преговарачке позиције који им је послат на прве неформалне консултације. На састанку је, такође, усвојен План активности Преговарачке групе 27 за период до децембра 2018. Састанак је одржан уз подршку ЕНВАП пројекта. Састанак је отворила Биљана Филиповић Ђушић, заменик шефа Преговарачке групе 27, нагласивши да су главни коментари Европске комисије на нацрт Преговарачке позиције пристигли 30. јула и да је циљ састанка планирање активности за наредни период и договор око потенцијалног рока предаје 2. нацрта ПП на неформалне консултације.
25. јун 2018.

Србији додељено посебно признање Савета Министара за пројекат у Летонији

25. јуна 2018.|

У периоду од 18 до 22 јуна у Даугпилсу/Летонија одржан је 20. Састанак Савета Европе, са представницима земаља чланица Европске Конвенције о пределу, где је учествовала и српска делегација. Посебна свечаност била је посвећена додели награда и признања за најбоље пројекте, у селекцији међународног жирија, а награђени од Савета Европе. Веома смо поносни да Република Србија и Министарство заштите животне средине, као национални координатор за Европску Конвенцију о пределу, већ трећи пут учествују на конкурсу за Награду Савета Европе за предео Савета и освајају заслужена признања.
12. мај 2017.

Учешће делегације Републике Србије на Конференцији Страна уговорница Базелске, Ротердамске и Стокхолмске конвенције

12. маја 2017.|

13. заседање Конференција Страна уговорница Базелске конвенције (BC COP-13), 8. заседање Конференција Страна уговорница Ротердамске конвенције (RC COP-8) и 8. заседање Конференција Страна уговорница Стокхолмске конвенције (SC COP-8) одржано је 24. априла до 5. маја 2017. године у Женеви (Швајцарска). На Конференцији присуствовало преко 1600 учесника из преко 180 држава, укључујући посматраче, представнике цивилног друштва и индустрије у области управљања отпадом и хемикалијама.
28. децембар 2016.

Нацрт Tрећег националног извештаја о спровођењу Aрхуске конвенције

28. децембра 2016.|

Министарство пољопривреде и заштите животне средине покренуло је поступак израде трећег националног Извештаја о спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција), у складу са обавезама које Република Србија има као чланица Конвенције („Службени гласник РС”, бр.38/09).
29. октобар 2015.

Одржан састанак Преговарачке групе 27

29. октобра 2015.|

Данас је одржан састанак Преговарачке групе 27 на коме су представљени чланови Преговарачког тима задужени за животну средину и њихова улога у раду Преговарачке групе 27, као и даљи кораци у предстојећем периоду ради успешне реализације преговарачког процеса за поглавље 27.