Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. januar 2020.

Ministar Trivan razgovarao sa ambasadorkom Ujedinjenog Kraljevstva

17. januara 2020.|

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva u Republici Srbiji Šan Meklaud razgovarali su danas o prioritetnim pitanjima u oblasti zaštite životne sredine u našoj zemlji, mogućnostima saradnje u ovoj oblasti, razmenili iskustva u pogledu rešavanja problema zagađenja vazduha i razmenili mišljenja o pitanjima klimatskih promena u regionu i svetu.
17. januar 2020.

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2020. godini

17. januara 2020.|

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2020. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).
16. januar 2020.

Započelo s radom postrojenje za prečišćavanje voda u Raškoj

16. januara 2020.|

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan u prisustvu predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić, šefa Delegacije Evropske unije ambasadora Sema Fabricija i predsednika opštine Raška Ignjata Rakitića, obišao je danas kontrolnu zgradu i postrojenja u fabrici za preradu otpadnih voda u Raškoj. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u selu Rvati kod Raške izgrađeno je u okviru projekta koje je finansirano iz pretpristupnih fondova Evropske unije, a koji obuhvata izgradnju glavnog kanalizacionog kolektora, obnovu i proširenje kanalizacione mreže i rekonstrukciju cevovoda za snabdevanje sirovom vodom, za šta je uloženo preko šest miliona evra.
16. januar 2020.

S A O P Š T E NJ E

16. januara 2020.|

Srbija se nalazi u regionu koji ima problem sa aerozagađenjem, posebno u gradovima. I ne od juče.To traje desetinu godina. Najveći zagađivači vazduha u zimskim mesecima su termoenergetski i industrijski sektor, gradske toplane, i naročito individualne kotlarnice i saobraćaj. Problem erozagađenja dodatno usložnjavaju i geografski i mikroklimatski uslovi, nedostatak vetrova, košave, kiše.
16. januar 2020.

Mere prevencije u cilju rešavanja problema aerozagađenja

16. januara 2020.|

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa predstavnicima svih relevantnih institucija i ministarstava, sa kojima je razgovarala o aktuelnim podacima merenja kvaliteta vazduha u Srbiji i merama prevencije koje treba preduzeti kako bi se problem ključnih aerozagađivača sistemski rešio.