Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

21. септембар 2019.

Еколошко друштво за будућност Србије

21. септембра 2019.|

Министар заштите животне средине Горан Триван учествовао је данас у Пионирском граду у централној манифестацији обележавања Светског дана чишћења у Србији, и том приликом рекао да је Србија на добром путу да успостави целовити систем управљања чврстим отпадом, без којег нема чисте Србије.
20. септембар 2019.

Јавни конкурс за суфинансирање реализације пројеката санацијe и ремедијације несанитарних депонија – сметлишта

20. септембра 2019.|

Јавни конкурс се расписује у складу са чланом 90б и чланом 90в став 1. тачка 2) и 3) Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11-УС,  14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), члана 4. Уредбе о условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoвe и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjумe и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18) и члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18).
19. септембар 2019.

Нови замах сарадње Србије и Португала у области заштите животне средине

19. септембра 2019.|

Министар заштите животне средине у Влади Републике Србије Горан Триван и амбасадорка Републике Португала у Републици Србији Марија Виржинија Мендес Да Силва Пина закључили су данас у Београду да област заштите животне средине пружа широке могућности за развијање сарадње и јачање добрих односа две земље. Србија и Португал деле многе сличности, и зато размена искустава са овом земљом која је успешно прошла процес усвајања и развијања највиших стандарда у заштити животне средине представља драгоцену помоћ и подршку Србији у процесу евроинтеграција, рекао је министар.
19. септембар 2019.

Триван са амбасадором Словеније

19. септембра 2019.|

Министар заштите животне средине Горан Триван разговарао је данас са амбасадором Републике Словеније у Републици Србији Изтоком Јарцом, о сарадњи у области заштите животне средине. Министар Триван је рекао да су добри билатерални односи две земље одлична основа за сарадњу у заштити живоне средине. Он је навео да Србија има интензивну билатералну  сарадњу у заштити животне средине са свим земљама региона и да је добро да се и са Словенијом подигне, конкретизује  и практично оствари сарадња у овој области.
18. септембар 2019.

Триван са директорком УНИЦЕФ-а: Деци осигурати здраву и безбедну животну средину

18. септембра 2019.|

Министар заштите животне средине Горан Триван разговарао је данас са директорком УНИЦЕФ-а у Србији Ређином Де Доменицис о сарадњи МЗЖС са овим фондом Уједињених нација.