Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

17. јануар 2020.

Министар Триван разговарао са амбасадорком Уједињеног Краљевства

17. јануара 2020.|

Министар заштите животне средине Горан Триван и амбасадорка Уједињеног Краљевства у Републици Србији Шан Меклауд разговарали су данас о приоритетним питањима у области заштите животне средине у нашој земљи, могућностима сарадње у овој области, разменили искуства у погледу решавања проблема загађења ваздуха и разменили мишљења о питањима климатских промена у региону и свету.
17. јануар 2020.

Конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020. години

17. јануара 2020.|

У циљу повећања пошумљености територије Републике Србије Министарство заштите животне средине расписује конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије (у даљем тексту: Зелени фонд), за пошумљавање у 2020. години, у складу са условима утврђеним Уредбом о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18).
16. јануар 2020.

Започело с радом постројење за пречишћавање вода у Рашкој

16. јануара 2020.|

Mинистар заштите животне средине Горан Триван у присуству председнице Владе Републике Србије Ане Брнабић, шефа Делегације Европске уније амбасадора Сема Фабриција и председника општине Рашка Игњата Ракитића, обишао је данас контролну зграду и постројења у фабрици за прераду отпадних вода у Рашкој. Постројење за пречишћавање отпадних вода у селу Рвати код Рашке изграђено је у оквиру пројекта које је финансирано из претприступних фондова Европске уније, а који обухвата изградњу главног канализационог колектора, обнову и проширење канализационе мреже и реконструкцију цевовода за снабдевање сировом водом, за шта је уложено преко шест милиона евра.
16. јануар 2020.

С А О П Ш Т Е Њ Е

16. јануара 2020.|

Србија се налази у региону који има проблем са аерозагађењем, посебно у градовима. И не од јуче.То траје десетину година. Највећи загађивачи ваздуха у зимским месецима су термоенергетски и индустријски сектор, градске топлане, и нарочито индивидуалне котларнице и саобраћај. Проблем ерозагађења додатно усложњавају и географски и микроклиматски услови, недостатак ветрова, кошаве, кише.
16. јануар 2020.

Мере превенције у циљу решавања проблема аерозагађења

16. јануара 2020.|

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић састала се данас са представницима свих релевантних институција и министарстава, са којима је разговарала о актуелним подацима мерења квалитета ваздуха у Србији и мерама превенције које треба предузети како би се проблем кључних аерозагађивача системски решио.