Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

24. септембар 2019.

Обавештење о поступку покретања ревизије заштите Предела изузетних одлика „Долина Пчиње”

24. септембра 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите природног подручја I (прве) категорије, као Предео изузетних одлика „Долина Пчиње”.
24. септембар 2019.

Обавештење о поступку покретања заштите Споменика природе „вражји камен – просечник”

24. септембра 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Споменик природе „Вражји камен -Просечник”.
24. септембар 2019.

Обавештење о поступку покретања заштите Специјалног резервата природе „крупачко блато”

24. септембра 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Специјални резерват природе „Крупачко блато”.
16. август 2019.

Обавештење о поступку покретања заштите Споменика природе „Стари парк у Влајковцу”

16. августа 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16, 95/18-др.закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије-локалног значаја, као Споменик природе „Стари парк у Влајковцу”.
15. август 2019.

Обавештење о поступку покретања заштите Споменика природе „Стабло храста лужњака у Великом Шиљеговцу”

15. августа 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије – локалног значаја, као Споменик природе „Стабло храста лужњака у Великом Шиљеговцу”.