Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

8. јул 2019.

Компензацијске мере

8. јула 2019.|

На основу члана 12. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр., 14/16 и 95/18-др. закон) и Правилника о компензацијским мерама („Службени гласник РС”, брoj 20/10), а на основу Мишљења Завода за заштиту природе Србије, ради ублажавања штетних последица након извршених радова на пројектовању, изградњи и уређењу ски стаза уз шестоседну жичару „Гвоздац” на подручју Националног парка „Копаоник”, Министарство заштите животне средине донело је Решење о компензацијским мерама. 
3. јул 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВАРДЕНИК – СТРЕШЕР”

3. јула 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Предео изузетних одлика „Варденик – Стрешер”.
3. јун 2019.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за јулски испитни рок 2019. године

3. јуна 2019.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у јулском испитном року биће организовано почетком јула месеца 2019. године. Пријаве за полагање стручног испита за јулски рок достављају се од 3. до 14. јуна 2019. године.
21. мај 2019.

Обележавање Међународног дана биолошке разноврсности у Спрецијалном резервату природе „Засавица”

21. маја 2019.|

Поводом Међународног дана биолошке разноврсности, проглашеног од стране Уједињених нација, дана 22. маја 2019. године Министарство заштите животне средине и Пројекат „Припрема за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији – ENVAP 3”, који финансира Шведска агенција за развој и сарадњу (SIDA), организују Дан биодиверзитета у Спрецијалном резервату природе  „Засавица”.
22. април 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА”

22. априла 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Предео изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисура”.