Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. октобар 2019.

Обавештење о поступку покретања ревизије заштите Предела изузетних одлика „Потамишје”

3. октобра 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Предео изузетних одлика „Потамшје”.
1. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ”

1. октобра 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите природног подручја II (друге) категорије, Предела изузетних одлика „Вршачке планине”.
26. септембар 2019.

Обавештење о поступку покретања ревизије заштите Предела изузетних одлика „Долина Малог Рзава”

26. септембра 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите природног подручја II (друге) категорије, као предела изузетних одлика „Долина малог Рзава”.
26. септембар 2019.

Обавештење о поступку покретања заштите Парка природе „Mојстирско-драшке планине”

26. септембра 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Парк природе „Мојстирско-Драшке планине”.
25. септембар 2019.

Обавештење о поступку покретања заштите Специјалног резервата природе „Парк шума Ивље”

25. септембра 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Специјални резерват природе „Парк шума Ивље”