Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

20. јул 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО КОПРИВИЋА У УЛИЦИ МИРОСЛАВА АНТИЋА У НОВОМ САДУ”

20. јула 2020.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду”. Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, у ужем центру града Новог Сада, поред Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића, на почетку улице Мирослава Антића.
20. јул 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО ТИСЕ У УЛИЦИ МИРОСЛАВА АНТИЋА У НОВОМ САДУ”

20. јула 2020.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду”. Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, у ужем центру града Новог Сада, на самом улазу у двориште куће у Улици Мирослава Антића број 4.
20. јул 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ”

20. јула 2020.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Храст лужњак на Петроварадинској тврђави”. Природно добро које се ставља под заштиту налази се у Војводини, у јужном делу Бачке, на територији града Новог Сада, у обухвату заштитне зоне Споменика природе „Футошки парк у Новом Саду”.
9. јул 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА”

9. јула 2020.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања ревизије заштите природног подручја III (треће) категорије, Парка природе „Бегечка јама”.
11. јун 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „КАМЕНИЧКИ ВИС”

11. јуна 2020.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка,  14/16 и 95/18 – др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Споменик природе „Каменички вис”.