Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

3. јун 2019.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за јулски испитни рок 2019. године

3. јуна 2019.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у јулском испитном року биће организовано почетком јула месеца 2019. године. Пријаве за полагање стручног испита за јулски рок достављају се од 3. до 14. јуна 2019. године.
21. мај 2019.

Обележавање Међународног дана биолошке разноврсности у Спрецијалном резервату природе „Засавица”

21. маја 2019.|

Поводом Међународног дана биолошке разноврсности, проглашеног од стране Уједињених нација, дана 22. маја 2019. године Министарство заштите животне средине и Пројекат „Припрема за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији – ENVAP 3”, који финансира Шведска агенција за развој и сарадњу (SIDA), организују Дан биодиверзитета у Спрецијалном резервату природе  „Засавица”.
22. април 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА”

22. априла 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Предео изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисура”.
18. април 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ГОРЊА МОСТОНГА”

18. априла 2019.|

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон) Министарство заштите животне средине обавештава јавност о поступку покретања заштите природног подручја II (друге) категорије, као Предео изузетних одлика „Горња Мостонга”.
3. октобар 2018.

Информација о року за достављање пријава за полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја за октобарски испитни рок 2018. године

3. октобра 2018.|

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја у октобарском испитном року ће бити организовано крајем октобра месеца 2018. године. Пријаве за полагање стручног испита за октобарски рок достављају се од 3. до 15. октобра 2018. године.