Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. avgust 2020.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „GOLIJA”

18. avgusta 2020.|

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja revizije zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, Parka prirode „Golija”.
30. jul 2020.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „KUČAJ-BELJANICA”

30. jula 2020.|

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Park prirode „Kučaj-Beljanica”.
22. jul 2020.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE „STABLO GINKA KOD HOTELA „PARK” U NOVOM SADU”

22. jula 2020.|

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Spomenik prirode „Stablo ginka kod hotela „Park” u Novom Sadu”. Prirodno dobro koje se stavlja pod zaštitu nalazi se u Vojvodini, u južnom delu Bačke, na teritoriji grada Novog Sada, u obuhvatu zaštitne zone Spomenika prirode „Futoški park u Novom Sadu”.
20. jul 2020.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „POLOJ”

20. jula 2020.|

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Park prirode „Poloj”. PP „Poloj” nalazi se u Vojvodini, u severnom delu Srema, duž desne obale dela toka reke Dunav između Neština i Neštinske ade na zapadu do Ledinaca na istoku. Zaštićeno područje teritorijalno pripada opštinama Bačka Palanka, Beočin i Petrovaradin.
20. jul 2020.

OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „VELIKI RIMSKI ŠANAC”

20. jula 2020.|

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Zaštićeno stanište „Veliki rimski šanac”. ZS „Veliki rimski šanac” nalazi se u južnoj Bačkoj u Vojvodini. Obuhvata nasip i kanal dužine 24 km koji se pruža pravcem jugozapad-severoistok, od Pejićevih salaša na jugu do Bačkog Gradišta na severu. Zaštićeno područje presecaju dva vodotoka: Jegrička i Mala bara.