Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

28. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „EHOM“ д.о.о. Београд

28. јануара 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „EHOM“ д.о.о. Београд за транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
24. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „BUCK“ д.о.о. Београд

24. јануара 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „BUCK“ д.о.о. Београд  за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
24. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Volk Serb“ д.о.о. Београд-Нови Београд

24. јануара 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Volk Serb“ д.о.о. Београд-Нови Београд  за сакупљање и транспорт неопасног и опасног медицинског отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
24. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Volk Serb“ д.о.о. Београд-Нови Београд

24. јануара 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Volk Serb“ д.о.о. Београд-Нови Београд  за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство пољопривреде и заштите животне средине.
16. јануар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ Заводу за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“

16. јануара 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ Заводу за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“  за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, коју је издало Министарство заштите животне средине.