Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

7. novembar 2019.

OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA O izdavanju dozvole za skladištenje opasnog otpada akcionarskom društvu „FAM“ a.d.  u restrukturiranju Kruševac

7. novembra 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje   OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA O izdavanju dozvole za skladištenje opasnog otpada akcionarskom društvu „FAM“ a.d.  u restrukturiranju Kruševac  Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – drugi zakon i 47/18), člana 5a. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – dr. zakon i 62/2017) i člana 184. stav 1. tačka 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje), je donelo Rešenje da se UKIDA REŠENJE koje je 24. decembra 2012. godine donelo Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja (predmet broj 19-00-00607/2011-02 od 03. oktobra 2011. godine), a na osnovu zahteva akcionarskog društva „FAM“ a.d.  u restrukturiranju Kruševac za ukidanje predmetne dozvole usled prodaje imovine na lokaciji postrojenja za skladištenje opasnog otpada – otpadna ulja.
4. novembar 2019.

OBAVEŠTENJE O ODUZIMANJU Dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada Preduzeću za proizvodnju „MG Serbien“ d.o.o. Baljevac

4. novembra 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje   OBAVEŠTENJE O ODUZIMANJU Dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada Preduzeću za proizvodnju „MG Serbien“ d.o.o. Baljevac  Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – drugi zakon i 47/18), člana 5a. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – dr. zakon i 62/2017) i člana 184. stav 1. tačka 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje), je donelo Rešenje o oduzimanju dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada koje je 28. aprila 2016. godine donelo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (predmet broj 19-00-00697/2015-16 od 23. septembra 2015. godine), zbog neispunjavanja uslova za nastavak obavljanja delatnosti skladištenja i tretmana opasnog otpada na lokaciji operatera u Baljevcu.
4. novembar 2019.

OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA O izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada privrednom društvu „Feropromet“ d.o.o. Kraljevo

4. novembra 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje   OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA O izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada privrednom društvu „Feropromet“ d.o.o. Kraljevo  Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – drugi zakon i 47/18), člana 5a. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – dr. zakon i 62/2017) i člana 184. stav 1. tačka 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje), je donelo Rešenje da se UKIDA REŠENJE koje je 05. jula 2011. godine donelo Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja (predmet broj 19-00-00145/2010-02 od 05. marta 2010. godine), a na osnovu zahteva privrednog društva  „Feropromet“ d.o.o. Kraljevo za ukidanje predmetne dozvole usled prestanka obavljanja delatnosti skladištenja i tretmana neopasnog otpada na lokaciji operatera.
4. novembar 2019.

OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA O izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada privrednom društvu „Feropromet“ d.o.o. Kraljevo

4. novembra 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) objavljuje   OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA O izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada privrednom društvu „Feropromet“ d.o.o. Kraljevo  Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – drugi zakon i 47/18), člana 5a. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – dr. zakon i 62/2017) i člana 184. stav 1. tačka 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje), je donelo Rešenje da se UKIDA REŠENJE koje je 14. maja 2015. godine donelo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (predmet broj 19-00-00255/2015-16 od 08. aprila 2015. godine), a na osnovu zahteva privrednog društva  „Feropromet“ d.o.o. Kraljevo za ukidanje predmetne dozvole usled prestanka obavljanja delatnosti sakupljanja i transporta otpada.
4. novembar 2019.

OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA O izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada privrednom društvu „Eko Green Servis“ o.d. Arilje

4. novembra 2019.|

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr.zakon) objavljuje OBAVEŠTENJE O UKIDANJU REŠENJA O izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada privrednom društvu „Eko Green Servis“ o.d. Arilje  Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – drugi zakon i 47/18), člana 5a. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – dr. zakon i 62/2017) i člana 184. stav 1. tačka 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje), je donelo Rešenje da se UKIDA REŠENJE koje je donela Opština Arilje, Opštinska uprava, operateru „Eko Green Servis“ o.d. Arilje, ulica Slobodana Penezića Krcuna bb (broj predmeta 01-501-31/16 od 19. aprila 2016. godine) dana 19. avgusta 2016. godine, koje je doneto na osnovu nepotpune dokumentacije kao i zbog toga što isto ne sadrži podatke propisane Zakonom o upravljanju otpadom.