Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. март 2020.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење опасног отпада привредног друштва „ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ“ д.о.о. Ћуприја

18. марта 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији складишта у општини Ћуприја, поднетог од привредног друштва „ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ“ д.о.о. Ћуприја, ул. Воје Суботића 30.
6. март 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „STEEL IMPEX“ д.о.о Сремска Каменица, огранак Краљево

6. марта 2020.|

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „STEEL IMPEX“ д.о.о Сремска Каменица, огранак Краљево, Ул. Аеродромска 3, 36 000 Краљево, за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији оператера, у ул. Аеродромска 3, 36 000 Краљево, број предмета 19-00-00843/2019-06, од 02.12.2019. године.
10. фебруар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање, откуп, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада предузетнику Александар Цољи Пр „Муки“ Аранђеловац

10. фебруара 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање, откуп, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада предузетнику Александар Цољи Пр „Муки“ Аранђеловац
21. јануар 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ Дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредном друштву „Плава Фрајла“ д.о.о. Нови Сад – Огранак „Екосистем“ д.о.о Петроварадин

21. јануара 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ Дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредном друштву „Плава Фрајла“ д.о.о. Нови Сад – Огранак „Екосистем“ д.о.о Петроварадин
4. децембар 2019.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада привредног друштва „Миловановић метали“ д.о.о. Ивањица

4. децембра 2019.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији складишта у општини Ивањица, поднетог од привредног друштва „Миловановић метали“ д.о.о Ивањица, ул. Шуме бб.