Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. јун 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Albafer Trade“ д.о.о. Жабаљ

22. јуна 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Albafer Trade“ д.о.о. Жабаљ за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије, a коју је издало Министарство заштите животне средине.
20. април 2020.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање измене дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији оператера, поднет од привредног друштва „Kemis“ д.о.о. Ваљево

20. априла 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ  о пријему захтева за издавање измене дозволе за складиштење и третман опасног отпада, на локацији  оператера, на катастарској парцели број 328/4 КО Мишар у Шапцу.
15. април 2020.

Упутство за поступање са инфективним и медицинским отпадом у току епидемије вируса COVID-19 (са информацијом о капацитетима за третман)

15. априла 2020.|

Крајем фебруара 2020. године у Републици Србији је започето тестирање на COVID-19, а почетком марта је забележен први случај инфекције. Патоген који узрокује тешки акутни респираторни синдром – вирус корона – означава се као SARS-Cov-2. С обзиром на повећан број заражених и оболелих, као и прогнозе епидемиолога, потребно је размотрити токове отпада који ће настати у наредном периоду, као и капацитете и могућности за третман истих како не би дошло до угрожавања здравља људи, запослених у здравственим установама и привременим смештајним објектима за прихват пацијената са блажом клиничком сликом, али и угрожавања животне средине.
18. март 2020.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за складиштење опасног отпада привредног друштва „ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ“ д.о.о. Ћуприја

18. марта 2020.|

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији складишта у општини Ћуприја, поднетог од привредног друштва „ЕКО СЕРВИС СИСТЕМ“ д.о.о. Ћуприја, ул. Воје Суботића 30.
6. март 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „STEEL IMPEX“ д.о.о Сремска Каменица, огранак Краљево

6. марта 2020.|

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „STEEL IMPEX“ д.о.о Сремска Каменица, огранак Краљево, Ул. Аеродромска 3, 36 000 Краљево, за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији оператера, у ул. Аеродромска 3, 36 000 Краљево, број предмета 19-00-00843/2019-06, од 02.12.2019. године.